”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”

Publicerad 4 maj 2020, 06:00 | Uppdaterad 26 feb 2021

Är det billigare att dra rör utanpå än inne i väggen? Badrumsrenoveringen i en bostadsrätt i Stockholm landade i en tvist.

För ett år sen beställde ett par i en bostadsrätt i centrala Stockholm en badrumsrenovering av Max Martin Construction, en byggfirma som specialiserat sig på just renovering av badrum.

Arn-fall
Badrumsrenoveringen slutade i haveri

Enligt offerten skulle rören vara inbyggda i väggen, men bostadsrättshavarna och byggfirman kom sedan överens om att rören skulle dras utanpå.

Paret menade att detta borde leda till att priset sänktes med 10 000 kronor, ”eftersom rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”.

Något som Max Martin Construction vägrade gå med på. Byggfirman pekade på att bostadsrättshavarna inte försett företaget med korrekta handlingar när det gäller rördragningarna före byggstart.

Efter rivning uppdagades det att en av väggarna i badrummet var bärande.

Det saknades också bygglov för att fräsa in rör i väggen, som paret önskat ursprungligen.

Arn-fall:
De fick bakläxa för rördragning

Eftersom bostadsrättshavarna inte ville bygga en installationsvägg, informerades de om att utanpåliggande rördragning skulle vara det enda möjliga alternativet, vilket de accepterade, enligt företaget, som drog dolda rör från stam till fördelarskåp.

Från fördelarskåp drogs sedan utanpåliggande rör till duschblandare, tvättställsblandare och WC.

Eftersom rördragningen delvis är dold och delvis utanpåliggande samt att ett fördelarskåp är installerat är kostnaden för rördragningen densamma som för en helt dold rördragning, menade Max Martin Construction.

Rättsfall:
Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

En bänkskiva var också felmonterad, enligt paret som anmälde ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och begärde prisavdrag med 12 475 kronor.

Nämndens slutsats var att parterna kommit överens om en annan lösning för rördragningen än den som beskrivs i offerten, utan att ha gjort någon prisjustering.

”Bostadsrättshavarna måste därför antas ha godtagit att den prisuppgift som anges i offerten fortfarande ska gälla. De har därmed inte rätt till något prisavdrag i denna del”, ansåg nämnden och avslog parets krav när det gäller rördragningen.

Däremot gav Arn bostadsrättshavarna rätt om den felmonterade bänkskivan och rekommenderade Max Martin Construction att betala 2 475 kronor till paret.