Logga in

Badrumsrenovering slutade med bakfall och stora hål i väggen

Publicerad
11 dec 2019, 13:40

En badrumsrenovering i ett kedjehus i Östergötland slutade i haveri. Bland annat fanns det stora hål i väggen för rördragning och golvbrunnens ovankant låg inte i samma nivå som tätskiktet.

Husägaren beställde en badrumsrenovering i januari 2019 av ett lokalt byggföretag med ”kunniga polska hantverkare”, enligt bolagets hemsida.

De fick bakläxa för rördragningen

Det överenskomna priset var 23 680 kronor.

Men husägaren fick aldrig någon offert och upplevde att byggföretaget ”försökte lura honom”. Han anmälde då bolaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Husägaren skriver i sin anmälan att han upptäckt följande fel:

  • Det saknades tätskikt bakom tvättstället.
  • Det fanns stora hål i väggen för rördragning.
  • Golvbrunnens ovankant låg inte i samma nivå som tätskiktet.
  • Kaklet hamnade inte på samma nivå, eftersom väggen var sned.
  • Golvet hade bakfall.

Byggföretaget motsatte sig kravet, men medgav att hantverkaren ”tyvärr gjort några fel vid kakelsättningen”.

Bristerna var inte fel när badrummet renoverades

Dessutom avbröts arbetet på grund av att husägaren inte betalat fakturorna. Det fanns tre förfallna fakturor som ska ha gått vidare till inkasso, enligt bolaget.

Det arbete husägaren beställt var bilning och fyllning av badrumsgolvet (betong, sandmakadam) och han godtog att det skulle betalas löpande, eftersom det inte gick att lämna en offert utan att öppna golvet och gräva.

En VVS-montör togs in för rörarbetena. Husägarna menade att företagets anställda hade haft sönder rören och därför skulle betala för rörmokarens arbete.

Byggfirman kontaktade då rörmokaren som bekräftade att det trasiga röret ändå skulle placeras om och att även han hade problem med att få betalt.

Så småningom skickade firman fakturorna till inkasso.

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder efter badrumsolycka

Företaget uppgav för nämnden att husägaren var ”missnöjd med alla tjänster utan någon konkret förklaring”.

Byggföretaget fick heller aldrig tillåtelse att kolla upp bakfallet med ett vattenpass. Trots ett flertal besök hos husägaren gick det inte att få åtgärda felen eller att få betalt.

Arn ger i stort husägaren rätt och anser att de bilder som han skickat in bevisar att badrumsrenoveringen är felaktig.

Nämnden rekommenderar byggföretaget att åtgärda felen med bland annat hålen i väggen. Detta ska – utöver det som husägaren ska betala för det färdiga och fackmässiga arbetet – göras utan extra kostnad.

Däremot så avslår Arn husägarens krav på åtgärdande av bakfallet, eftersom byggföretaget inte fått någon möjlighet att kontrollera det.