“En vanlig metod för att reglera tryck och höjd”

Publicerad 27 okt 2021, 11:48

VVS-företaget använde ishockeypuckar som stöd för värmepumpen. Det var kunden inte nöjd med och anmälde fallet till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Hösten 2018 beställde en villaägare en frånluftsvärmepump av ett VVS-företag. Samtidigt ville han få hjälp med en läckande golvvärmefördelare.

Dricksvattnet blev förorenat
250 liter köldbärarvätska läckte ut vid värmepumpinstallationen

Montören vägrade betala för värmepumpar han köpt av arbetsgivaren
”Tråkigt att han går hem med två värmepumpar gratis”

Efter installationen var villaägaren missnöjd. Han ansåg bland annat att värmepumpen inte var installerad på ett korrekt sätt eftersom den bullrade.

Reparationen av den läckande golvvärmefördelaren hade misslyckats, eftersom montören inte kunde demontera komponenten. Villaägaren fakturerades ändå för detta arbete.

När det gäller frånluftsvärmepumpen reagerade kunden på att VVS-företaget använt ishockeypuckar som stöd åt värmepumpen.

Kunden kontaktade tillverkarens servicechef som höll med om att det inte var lämpligt. VVS-företaget menade däremot att det är en vanlig metod i branschen, att använda hockeypuckar för att minska trycket mot golv och justera höjden, men erbjöd sig att byta ut dem mot andra stöd.

Kunden anmälde VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden, Arn och krävde ersättning på drygt 17 200 kronor för en ominstallation av frånluftsvärmepumpen samt ersättning för den misslyckade golvvärmefördelarreparationen.

De nya kraven gör det svårare att räkna hem frånluftsvärmepumpar
Här blir det tuffare för frånluftsvärmepumpar

Även Arn konstaterade att hockeypuckar inte är ett acceptabelt underlag till värmepumpar. Nämnden rekommenderade VVS-företaget att utan kostnad byta ut dem och betala tillbaka kostnaden för reparationen, men avslog kundens krav på ersättning för ominstallationen av frånluftsvärmepumpen.