Logga in

De fick bakläxa för rördragningen

Publicerad
27 nov 2019, 10:07

Hela jobbet blev underkänt efter att ett VVS-företag gjort rördragningar i en villa i Hälsingland. Men Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gav ändå bolaget delvis rätt.

Ett äldre par beställde installationer i bad, tvättstuga och dusch i deras villa av ett lokalt VVS-företag.

Därför kostade VVS-felet en halv miljon kronor

Men i samband med femårskontrollbesiktningen av deras hus anmärkte besiktningsmannen på tvättstugan, duschen och toaletten.

Enligt besiktningen var det utförda arbetet varken fackmässigt gjort eller godkänt enligt de gällande byggnormerna.

”Rörgenomförningen är inte upptagen i kvalitetsdokument som ett avsteg ifrån branschreglerna. Rörgenomförningen bedöms ej heller vara korrekt utförd. Därför bedöms genomföringen inte vara fackmässigt utförd”, stod det i besiktningsrapporten.

Villaägarna klagade till VVS-företaget och begärde att rördragningen skulle göras om.

Bolaget uppgav att man skulle stå för den egna rördragningen, men inte för ytterligare rördragningar som skulle tillkomma eller för extrakostnaden för hantverkare.

Då anmälde paret VVS-företaget till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, där de begärde att företaget skulle åtgärda felet så att alla rördragningar, även de som gjorts tidigare, uppfyllde kraven enligt gällande regler.

”Det kan inte vara meningen att jag som kund ska veta alla gällande regler och stadgar när man anlitar fackmannamässigt yrkesfolk”, skrev villaägarna till nämnden.

VVS-expert om isoleringsmissarna i Umeå: ”Någonstans borde varningsklockorna ringa”

Men VVS-företaget hade en annan uppfattning.

– Av bilderna i besiktningsprotokollet kan man se rör som kommer upp från golvet. De är gamla rör och inte sådana som företaget har ändrat eller bytt ut, menade företaget och tillade:

– Det hade inte varit möjligt att dra om rören så att de kom upp i väggen, eftersom varken golvet eller väggarna hade öppnats tidigare.

VVS-företaget erbjöd sig då att kostnadsfritt göra om all nödvändig rördragning för att få det godkänt alternativt att skriva en avvikelserapport om det inte skulle vara möjligt att dra rören under golvet.

VVS-montör om blandare som kaklats in: ”Jag har aldrig sett något liknande”

Däremot vill man inte stå för extrakostnader för snickare och elektriker, eftersom det krävdes att hantverkarna kommer åt utrymmet bakom golv och väggar.

– Arbetet är inte någonting som företaget tidigare gjort hos villaägaren och inte heller någonting som hon betalat för. Därför ska kostnaden för detta arbete betalas av villaägarna. De hade ju ändå fått betala för arbetet om det hade gjorts från början, menade företaget till nämnden.

ARN höll med om bolagets resonemang, men rekommenderade samtidigt VVS-företaget att göra om all egen rördragning.