Tomas Johansson, projektledare på Assemblin VS, Putte Wirsén, försäljningsansvarig på Avent Kyl & Comfort och Johan Becker, ställföreträdande driftchef vid Kalmar Energi, vid pumpgropen på Norra Kajplan i Kalmar. Foto: Joachim Grusell

Östersjön kyler ner universitetet

15 mar 2019 |

Det nya Linnéuniversitet på 65 000 kvadratmeter vid Kalmarsund är den största statliga investeringen i Kalmar sedan bygget av Ölandsbron i början av 1970-talet.