Chefredaktören Fredrik Karlsson möter Karolina Dahl, elektrikern som protesterade mot sexismen i byggbranschen. Foto: David Lagerlöf

”Jag måste säga ifrån”

19 jun 2018 |

Karolina Dahl sa ifrån om det sexistiska klottret på byggets toalett. Det gav större eko i bygg-Sverige än vad hon någonsin kunnat föreställa sig.

Foto: Colourbox

Har vi rätt till betalning?

18 jun 2018 |

Projektledaren hade inte behörighet att göra ÄTA-beställningarna – därför vill beställaren inte betala. Vad har då entreprenören för chans att få betalt?

Under schakten kommer VVC-returen ut genom en särskild armatur och leds vidare horisontellt under taket. Foto: Jan Fredriksson

Rör i rör sparar energi

18 jun 2018 |

Så minskas energiförlusterna samtidigt som temperaturen hålls uppe.