”Vi vågar inte använda vårt nya badrum”

Publicerad 22 jun 2020, 06:00 | Uppdaterad 26 feb 2021

Det nyrenoverade badrummet står oanvänt i kedjehuset i Luleå. De boende är oroliga för att hålen vid tvättstället och duschblandaren ska orsaka fuktskador. Men VVS-företaget menar att husägarna bara vill ha ett nytt badrum.

Paret som bor i kedjehuset beställde en total badrumsrenovering av Comfortföretaget Rör City i Luleå AB hösten 2018.

Stor vattenskada – men var det installatörens fel?
Vem orsakade diskmaskinens vattenläckage?

Sommaren 2019 upptäckte husägarna att det var hål och sprickor i tätskiktet under tvättstället och vid dusch/badkarsblandaren. Det påpekade de till Rör City.

”Företaget har tätat med någon massa och monterat en större bricka över hålet vid badkarsblandaren, men det är inte fackmannamässigt utfört. Det är en stor risk för följdskada eftersom det är hål i tätskiktet”, menade kvinnan i familjen, som anmälde Rör City till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

”Vi vågar inte använda vårt nya badrum, då vi är oroliga för fuktskador”, förklarade hon och krävde att Rör City skulle åtgärda felet genom att installera en helt ny väggmatta i badrummet, utan extra kostnad.

”Eftersom väggen är ojämn har inte heller duschbrickan kunna monterats tätt mot väggen och därför bör hela väggmattan bytas ut”, skrev husägarna i sin anmälan till Arn.

Kunden gick till ARN:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Men Rör City i Luleå AB motsatte sig kravet.

Företaget pekade på att snittet bakom brickan har tätats av ett företag som är anslutet till Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

En besiktningsman som tittat på badrummet skulle, enligt Rör City, ha kommit fram till att det inte fanns några anmärkningar på utförandet eller fukt.

Det sistnämnda påståendet höll inte Arn med om, utan rekommenderade Rör City att åtgärda dusch/badkarsblandaren på det sätt som föreslagits i besiktningen, det vill säga ansluta väggmattan genom att kränga den mot rör. Sprickan ska åtgärdas med svetsfogar samt kontrolleras med GVK-pump.

Åtgärdandet ska ske helt utan kostnad för de boende, samma sak gäller kostnader för eventuella tillkommande besiktningar, enligt Arn.

Sune Olsson, Rör City i Luleå AB

– Vi kommer givetvis att åtgärda detta. Vi har redan kemsvetsat sprickan och tätat bakom brickan en gång. Vi har bekostat besiktningsman och fukttest. Men motparten ville ha ett helt nytt badrum, säger Sune Olsson, vd på Rör City, till VVS-Forum.

VVS-företaget svär sig fri:
Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

Han tillägger:

– Därför lät vi detta gå till Arn. Men beslutet från Arn känns som ett plåster för båda parter.

Nämnden ansåg dock att det skulle medföra en oskälig kostnad för Rör City att byta ut väggmattan. När det gällde sprickorna under tvättstället hade företaget redan åtgärdat dem på ett fackmässigt sätt.