Logga in

Förlorade lägenheten efter rörmokarens missar

Publicerad
26 nov 2018, 15:07

En 39-årig bostadsrättshavare lät på egen hand installera rörledningar som orsakade en vattenskada i fastigheten. Nu blir han av med bostadsrätten i Stockholms innerstad.

Våren 2015 ville en bostadsrättshavare renovera kök och badrum i sin bostadsrätt och fick besked av bostadsrättsföreningen att det gick bra. Men 39-åringen berättade aldrig hur renoveringen skulle gå till.

Bostadsrättshavaren anlitade en hantverkare som renoverade köket och badrummet med egna rördragningar för både ventilation och avlopp. Bland annat kopplades avloppet till en äldre avloppsstam, som inte längre var i bruk.

De felaktiga rördragningarna orsakade en vattenskada fem våningar ner. I samband med renoveringen togs också radiatorer bort från badrummet och hallen och en bit av ventilationskanalen togs bort. Anslutningen från kanal till vägg fick en glipa på cirka fem centimeter. Kanaler hade även fyllts med bygg- och rivningsmaterial, vilket gjorde att frånluftsventilationen inte fungerade. Ingreppet i ventilationen åtgärdades senare av föreningen.

Läs mer: Elektriker orsakade vattenskada

VVS-Forum har pratat med hantverkaren, som säger att han är utbildad rörmokare från Serbien, men att han inte har vidareutbildat sig till VVS-montör i Sverige.

– Jag har inte haft tid, utan jobbat istället, säger han och förklarar att han aldrig fick några ritningar från bostadsrättshavaren på avloppssystemet och att det inte heller framgick någon annanstans att vissa stammar var ”fimpade”.

Avloppsledningarna i badrummet låg tidigare ingjutna i betonggolvet i gjutjärnsrör. Nu bilades betongbjälklaget ner i en garderob i en underliggande lägenhet.

Rörmokaren var inte heller certifierad enligt Säker Vatteninstallation, vilket stred mot föreningens renoveringsregler och innebar att föreningen riskerar att inte få skador täckta av sin fastighetsförsäkring.

Läs mer: Skållhett vatten sprutade ut över vardagsrumsgolvet

Till skillnad mot Stockholms tingsrätt menade Svea hovrätt att ingreppen var så allvarliga att innehavaren förverkat nyttjanderätten till lägenheten, det vill säga att han blir av med sin bostad.

Hovrätten pekade på att avloppsledningarna utgör viktiga delar av fastigheten och tvingar 39-åringen att flytta från sin bostadsrätt i Stockholms innerstad.

Dessutom ska 39-åringen ersätta bostadsrättsföreningen för rättegångskostnader i bägge instanserna med sammanlagt närmare 450 000 kronor.

Bostadsrättsföreningen menar att 39-åringens renovering ska betraktas som vanvård och ett åsidosättande av skyldigheten för en bostadsrättshavare att ”bevara ordning och gott skick i huset”.

39-åringen själv förnekar att han har stört omgivningen eller att han skulle ha vanvårdat lägenheten.

Läs mer: Nytt bostadsområde utan VA – avloppet rann ut i viken

Fastighetsförvaltaren berättade i hovrätten att han ville åtgärda den felaktiga avloppskopplingen, men att 39-åringen motsatt sig detta.

Hösten 2015 uppmanade bostadsrättsföreningen 39-åringen att återställa avloppsledningen. Samtidigt uppmanades han även att återställa borttagna radiatorer i hall och badrum.

Besiktningen som gjordes i december 2015 visade att ”ingen rättelse skett” och i januari 2016 sa bostadsrättsföreningen upp 39-åringen från bostadsrätten.

Sammantaget gjorde hovrätten bedömningen att 39-åringen ”inte har vidtagit rättelse före uppsägningen och att nyttjanderätten till lägenheten därför är förverkad”.

Det framgår inte av domen hur försäljningen ska gå till men det vanliga förfarandet är att kronofogdemyndigheten ansvarar för försäljningen, och att överskottet sedan tillfaller bostadsrättshavaren.

Bostadsrättsföreningens ordförande vill inte kommentera fallet.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan fram till och med den 12 december överklagas till Högsta Domstolen.