Logga in

Vägrade göra icke fackmässig värmepumpinstallation

Publicerad
28 jan 2020, 06:04
| Uppdaterad
2 mar 2021

Kunden ville att luft/luftvärmepumpen skulle placeras på ett icke fackmässigt sätt. Något som installatören inte ville göra. Tvisten slutade i Allmänna reklamationsnämnden.

Hösten 2018 köpte en man en luftluftvärmepump på Elgiganten. Avsikten var att anläggningen framför allt skulle användas för luftkonditionering och installeras i pappans bostadsrätt i Solna.

Blev dyrt för företaget:
Kunden fick rätt att dra sig ur värmepumpköpet efter två år

Installation Services, numera Inselo Installation AB, anlitades för installationen, men företaget och kunden hade olika åsikter om placeringen.

Enligt kunden var det viktigt att ytterdelen och innerdelen inte hamnade för långt ifrån varandra. Kunden ansåg också att det behövdes göras hål i fastighetens yttervägg, eftersom det fanns risk för buller från ytterdelen, som heller inte var ”estetiskt tilltalande”.

När installatören kom till platsen konstaterade han att placeringen var omöjlig på grund av ”för mycket böj”, det vill säga att rördragningen skulle bli för komplicerad. Montören påpekade också att ytter- och innerdelen måste sitta på var sin sida om samma vägg.

Kunden ville ha innerdelen av värmepumpen installerad ovanför balkongdörren. Inselo Installation sa nej till det eftersom det aktuella aggregatet är en golvmodell, det vill säga en modell vars innerdel ska vara nära golvet.

Installationen blev också så som installatören ville ha den, med innerdel och ytterdel på samma vägg.

Garantiärende till ARN:
Dödsbo vägrades hjälp med trasig värmepump

Kunden hade dock velat ha luftvärmepumpens utedel placerad högt upp. Enligt Inselo Installation hade detta inte blivit en fackmässig installation. Kunden hade dock kommit överens med bostadsrättsföreningens styrelse att utedelen enbart fick monteras på en viss plats.

Men installatören rekommenderade att utedelen placerades på samma vägg som innerdelen, något som kunden till sist gick med på. Kunden godkände arbetet genom att skriva under arbetsordern och luft/luftvärmepumpen installerades.

Bostadsrättsföreningens styrelse underkände installationen och krävde att aggregatet skulle flyttas till den överenskomna platsen. Bland annat hade föreningen synpunkter på att ytterdelen satt bara några meter från grannens sovrum.

Till slut var alla parter överens om att placera luftvärmepumpens inner- och ytterdel på olika väggar. Frågan var bara vem som skulle betala för ominstallationen.

Caverion fick backa om garanti
Motsatte sig först kundens krav

Kunden anmälde då Inselo Installation till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och begärde att aggregatet skulle flyttas på företagets bekostnad.

”Vi har ansvaret att utföra fackmässiga installationer hemma hos våra kunder. Det är kundens eget ansvar att avböja installationen, om det finns risk att bostadsrättsföreningens styrelse inte kommer att godkänna den”, skrev Inselo Installation till Arn.

Nämnden slog fast att kunden hade en överenskommelse med bostadsrättsföreningen om hur anläggningen skulle installeras, men att den installation som han till sist beställde avvek från vad föreningen krävt.

Fungerar järnrör för köldbärarvätska?
Anslutning ingick i uppdraget men rörfirman valde fel material för rören

Nämnden ansåg dock att Inselo Installation inte var ansvarig för att kunden inte följde överenskommelsen med bostadsrättsföreningen och avslog därför kundens begäran.

– Lika viktigt som det är för oss att kunden får sina önskemål tillgodosedda, lika viktigt är det att installationerna utförs enligt de föreskrifter som föreligger produkten. Det är vårt och våra installatörers ansvar att säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och fackmannamässigt sätt, även om kunden har ett annat önskemål. Vi försöker alltid att kombinera dessa värden, vilket vi anser att vi har gjort i detta fall, säger Joakim Grönquist, chef för svenska Inselo Installation som ingår i en norsk koncern.