Logga in

”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det?

Publicerad
26 apr 2022, 08:36
| Uppdaterad
27 apr 2022

Installationsfirmor anmäls ibland till Arn av kunder som hittar billigare installationsprodukter på nätet. Några firmor fälls för höga påslag, andra inte. Entreprenadjurist Betti-Ann Pettersson reder ut vad som gäller.

VVS-forums systertidning Elinstallatören har skrivit om flera elinstallationsföretag som har blivit anmälda till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, av kunder som tycker att materialpåslaget är oskäligt högt. I några ärenden har firman fällts för att materialkostnad är ”väldigt hög” utan att firman motiverat det fullt ut. Ett pris inte får avvika ”väsentligen” från vad en firman själv betalar till sin underleverantör, enligt Arn. Andra företag får däremot rätt om sina materialpåslag.

Läs också:
Materialpåslag är ok – men inte SÅ mycket

Tvist om materialkostnad:
”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset”

Men var går egentligen gränsen mellan skäligt och oskäligt? Vi ställer fyra frågor till Installatörsföretagens entreprenadjurist Betti-Ann Pettersson, som ibland deltar som ledamot i nämndens beslut.

Vad är egentligen rimligt och vad är oskäligt när det gäller materialpåslag?

– Vad som är ett skäligt påslag måste bedömas i varje enskilt fall. Man måste titta på priset i dess helhet, inklusive arbetstimmar och andra eventuella avgifter. Många kunder stirrar sig blinda på materialpriserna isolerat, men man måste alltså se till helheten. Man kan säga att det blir oskäligt när helhetspriset skiljer sig omotiverat mycket från motsvarande tjänster som är sålda vid samma tid under samma förutsättningar.

Vad innebär det att ett pris avviker ”väsentligen” från vad elfirman betalat?

– Att firman lagt på ett för högt påslag på materialet jämfört med vad den själv betalat för det. I en tvist hos Arn om skäligt pris är det företaget som måste visa att förhållandena är sådana att priset de fakturerat är skäligt, till exempel genom att priset inte skiljer sig från andra elektrikers på orten eller att motpartens prisjämförelser inte är korrekta. Många företag missar att skicka in bevisning om detta och kan i vissa fall förlora målet på grund av det.

Hur lyder ditt råd till elinstallationsföretag som vill slippa tvister om materialpåslag?

–  Var tydlig och transparent i din prissättning mot din kund så att du enkelt kan förklara den. Ett sätt att skapa förutsebarhet och tydlighet är att avtala om ett fast pris, till exempel genom att skapa en egen prislista. På det sättet kan du normalt undvika frågetecken kring priset efter att du fakturerat.

–  Det är i de allra flesta fall när man inte avtalat om något pris alls som kunder invänder mot prissättningen. För att bemöta en sådan invändning behöver du ange hur många timmar och hur mycket material som gått åt samt pris per timme och materialenhet för att kunden ska kunna bedöma om priset är skäligt. Se därför till att alltid ha underlag för dina kostnader, som tidrapporter och leverantörsfakturor, så att du kan förklara utifrån dessa om kunden har frågor.

– Ett annat råd är att undvika att sätta priserna i relation till grossisternas nettoprislistor och erbjuda rabatter utifrån dem. Konsumenter har sällan insyn i hur rabattsystemen fungerar, och det blir därför otydligt för kunden. Kunden läser endast ”rabatt” och ”netto” och kopplar det till att kunden kommer få ett lågt pris. När kunden sedan jämför priserna på fakturan med priserna i näthandeln blir kunden missnöjd. Det hade troligen inte blivit fallet om du varit tydligare i din prissättning från början.

Rättsfall:
Bytte inte ut gammal golvbrunn – orsakade vattenskada

Hur kan en elfirma bemöta kunder som jämför med nätpriser?

– Ett problem är att kunder jämför material som vänder sig mot konsumenter med produkter som elektriker använder sig av ur proffssegmentet. Produkterna kan se lika ut och heta nästan lika, men ändå skilja sig åt en hel del. Därför skiljer sig även priset.

– Kunderna kanske inte heller tänker på vad de får i övrigt om de köper materialet från installationsföretaget, som tryggheten i att få adekvat material, kvalitet, logistikhantering och det ansvar för eventuella fel företaget står för i hela tio år efter köpet. De här skillnaderna är viktiga att kunna kommunicera med kunden. Kommunikation är alltid a och o när det gäller att undvika tvister, säger Betti-Ann Pettersson.

”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det? Värmepumpens utedel placerades i källare: ”Installatören har nog inte kunnat förstå följden av sitt montage” Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal? Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet Kunden missnöjd – fick ingen ny gräsmatta av VVS-företaget VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten Det här klagar privatkunderna mest på ”Oseriösa företag utför installationerna” Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen? Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen? Hur mycket längre leveranstid än konkurrenterna får man ha? Energisparfunktion togs bort från värmepumpen – mot kundens vilja ”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning” Styrning av elpatronen fungerade inte ”Hade vi inte höjt priserna hade företaget gått med förlust” Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss? Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning? Ny entreprenör tog över kontraktet – men vem ansvarar för skadorna? Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades ”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige” Elen till värmepumpen kopplades felaktigt VVS-företaget måste få bort fläckarna på fasaden ”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna” Bergvärmekund slapp betala för borrhål Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa? VVS-företaget fick stå för att annan firma fixade värmepumpen VVS-företaget ville höja priset på värmepumpen efter köpet Arn: Delreparationer i badrum är okej Det läckte i kundens badrum – men vems var felet? Tuffare krav på framtidens avlopp Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen Kunden köpte beredare själv på nätet – ledde till långdragen tvist Vems var egentligen felet när spabadet fick blåsor? Följde grossistens prislista – anmäldes av kunden Företag hamnade i tvist om betalning för tilläggsarbeten och material Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen De drog vatten och avlopp genom rökkanaler Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset” Hur mycket ska man fakturera för en lärling och en praktikant? ”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen “En vanlig metod för att reglera tryck och höjd” Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög” Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel Hästarna underkände vattenreningen Kakelfirma täppte till ventilationen ”Kunden ville ha en spec och det kostade” Nya blandaren blev dyrköpt affär Ballofixen – inte rörmokarens sak Rekordmånga byggfel i försenat bygge Kunden krävde att VVS-företaget skulle stå för åldersavdraget ”Vi är stämplade i två år” ”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden” ”Deras arbeten var under all kritik” ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum” ”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom” ”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”