”Deras arbeten var under all kritik”

Publicerad 3 sep 2020, 06:00 | Uppdaterad 13 apr 2021

Ett utdraget VVS-uppdrag slutade med att kunden höll inne med betalningen. Rätt sak att göra eftersom jobbet var både dåligt och ofärdigt, menade han. Men Allmänna reklamationsnämnden höll inte med.

Den långdragna historien startade redan sommaren 2015 då en markägare anlitade VA Bygg & Rörteknik AB i Järfälla i samband med ett fritidshusbygge i Roslagen. Bygget var färdig i juni 2016.

Läs också:
”Försäkringsbolaget betalar inte en krona och byggföretaget vägrar ta ansvar för fusket”

Ett år senare inträffade en vattenskada i det nybyggda fritidshuset, där köksskåp och golvet skadades. Kunden ansåg att det var VVS-företagets fel.

Trots att det inte var fastställt vems felet var undersökte VA Bygg & Rörteknik skadorna och beställde materialet som behövdes för att åtgärda dem, men lät det sedan stå kvar på företagets lager.

Orsaken var att kunden inte betalat den sista delfakturan för allt utfört jobb på 47 100 kronor, som skulle ha betalats i juli 2015.

Totalt handlade hela entreprenaden, inklusive golvvärme, för VVS-företaget del om 150 000 kronor. 10 000 kronor skulle betalas efter att jobbet var klart och resterande belopp innan dess, enligt överenskommelsen.

Läs också:
Efter megamissarna: Badrummet totalrenoveras – för tredje gången

Men fritidshusägaren tänkte inte betala den sena fakturan, eftersom han ansåg att arbetet inte var klart. För att få stöd för det gjorde han sommaren 2019 en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (Arn),

”Har ledsnat för länge sedan med ett nytt hus där en vattenskada ger ’smolk i glädjebägaren’, känns lite surt”, skrev han i sin anmälan.

Arbetet hade godkänts i slutbesiktningen av bygget. 

VVS-företaget svarade Arn att de ändå hade erbjudit att byta ut diskbänksskåp och parkettgolv för att gå kunden till mötes och för att få betalat för den sista fakturan enligt kontrakt. Men de ville inte göra åtgärderna innan de fått betalt.

Läs också:
”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”

Allmänna reklamationsnämnden gick på VVS-företagets linje och slog fast att fritidshusägaren var skyldig att betala den sista fakturan.
”Det belopp han håller inne motsvarar inte kostnaden för att avhjälpa de påtalade felen. Eftersom VA Rörteknik inte fått betalt har bolaget rätt att ställa in arbetet. Bolaget har alltså inte någon skyldighet att vidta några åtgärder förrän fastighetsägaren betalat fakturan”, fastslog nämnden.

Arn konstaterade samtidigt att kunden var ”fri att acceptera VA Rörtekniks erbjudande, det vill säga att bolaget åtgärdar besiktningsanmärkningarna och vattenskadan, om han betalar den sista fakturan med undantag för 10 000 kronor som ska regleras efter att arbetet utförts”.