Logga in

”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning”

Publicerad
17 apr 2023, 05:16
| Uppdaterad
14 apr 2023

Värmepumpsföretaget vägrade att installera luft/luftvärmepumpen där de avtalat med kunden om att den skulle placeras. Kunden lät ett annat företag göra jobbet – och gick till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) för att få det första företaget att stå för merkostnaden.

Sommaren 2022 anlitade radhusägaren ett värmepumpsföretag för installation av en luft/luftvärmepump. Kunden betalade extra för en så kallad premium-installation för att få en längre rördragning.

Bli inte ovän med grannarna
”Tänk på var utedelen placeras”

Robin Tonebys bästa råd för att slippa prövas i Arn
Skadeexperterns udda tips för att undvika värmepumpstvister

Värmepumpsföretaget fick ritningar på huset inför besöket och bekräftade då att installationen var möjlig. Men vid installationen menade VVS-montören att inomhusdelen inte kunde monteras på avsedd plats, eftersom pumpen endast klarade en rördragning på sex meter.

Radhusägaren undertecknade installationsprotokollet, eftersom montören stod fast vid att installationen var omöjlig.

Strax därefter anlitade radhusägaren ett utomstående företag som konstaterade att pumpen klarade 30 meter rördragning. Den nya installatören flyttade pumpen dit den ursprungligen var tänkt att monteras.

Eftersom kunden hade drabbats av en merkostnad för att flytta pumpen anmälde han det ursprungliga värmepumpsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Värmepumpsföretaget motsatte sig dock kravet, eftersom radhusägaren skrivit på installationsprotokollet och därmed godkänt placeringen.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att värmepumpsföretaget var skyldigt att leverera och installera luft/luftvärmepumpen på den plats som parterna först hade kommit överens om.

Arn godtog inte företagets invändning om att kunden godkänt pumpens placering genom att underteckna installationsprotokollet. Nämnden pekade tvärtom på att det inte framgick av installationsprotokollet att kunden skulle ha godkänt pumpens placering.

Arn framhöll att företaget inte levt upp till sina åtaganden, vilket utgjorde ett avtalsbrott.

”När den ena parten gjort sig skyldig till ett avtalsbrott har den andra parten rätt till ersättning för den skada som avtalsbrottet orsakat”, skrev Allmänna reklamationsnämnden.

Värmepumpsföretaget klarade inte av att åtgärda de felkopplade rören i värmepumpen
Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök

Kundens krav på ersättning om 7 515 kronor för merkostnader godtogs därför av nämnden.

”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning” Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren Värmepumpens utedel placerades felaktigt i en källare Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal? Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet Kunden missnöjd – fick ingen ny gräsmatta av VVS-företaget VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten Det här klagar privatkunderna mest på ”Oseriösa företag utför installationerna” Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen? Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen? Hur mycket längre leveranstid än konkurrenterna får man ha? Energisparfunktion togs bort från värmepumpen – mot kundens vilja Styrning av elpatronen fungerade inte ”Hade vi inte höjt priserna hade företaget gått med förlust” Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss? Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning? Ny entreprenör tog över kontraktet – men vem ansvarar för skadorna? Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades ”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige” Elen till värmepumpen kopplades felaktigt VVS-företaget måste få bort fläckarna på fasaden ”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna” Bergvärmekund slapp betala för borrhål Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa? VVS-företaget fick stå för att annan firma fixade värmepumpen VVS-företaget ville höja priset på värmepumpen efter köpet Arn: Delreparationer i badrum är okej Det läckte i kundens badrum – men vems var felet? Tuffare krav på framtidens avlopp Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen Kunden köpte beredare själv på nätet – ledde till långdragen tvist Vems var egentligen felet när spabadet fick blåsor? Följde grossistens prislista – anmäldes av kunden ”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det? Företag hamnade i tvist om betalning för tilläggsarbeten och material Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen De drog vatten och avlopp genom rökkanaler Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset” Hur mycket ska man fakturera för en lärling och en praktikant? ”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen “En vanlig metod för att reglera tryck och höjd” Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög” Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel Hästarna underkände vattenreningen Kakelfirma täppte till ventilationen ”Kunden ville ha en spec och det kostade” Nya blandaren blev dyrköpt affär Ballofixen – inte rörmokarens sak Rekordmånga byggfel i försenat bygge Kunden krävde att VVS-företaget skulle stå för åldersavdraget ”Vi är stämplade i två år” ”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden” ”Deras arbeten var under all kritik” ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum” ”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom” ”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”