Ballofixen – inte rörmokarens sak

Publicerad 12 okt 2020, 13:53 | Uppdaterad 3 apr 2021

VVS-montören hittade inte ballofixerna och kunde därför inte utföra jobbet – men ville ändå ha betalt. Och företaget fick rätt mot den klagande kunden.

En bostadsrättshavare beställde en reparation av en blandare av ett VVS-företag i Stockholm. Men VVS-montören konstaterade efter fem minuter att han inte kunde stänga av vattnet, eftersom varken han eller kunden hittade ballofixerna.

Läs också:
Rekordmånga byggfel i försenat bygge

Bostadsrättshavaren tyckte att det var märkligt då andra hantverkare stängt av vattnet utan problem i samband med att han nyligen renoverat sitt badrum.

VVS-företaget ville ha 1 500 kronor för utfört arbete, trots att någon reparation inte var gjord.

Kunden vägrade betala fakturan. Han kontaktade en annan rörmokare som åtgärdade felet utan problem.

Men när VVS-bolaget ändå krävde betalt anmälde bostadsrättshavaren företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och begärde betalningsbefrielse.

Läs också:
7 byggskandaler som skakat Sverige

Företaget motsatte sig kravet och pekade på att det framgick av offerten att kunden måste kontrollera att ballofixer fanns och att de fungerade.

Detta hade bostadsrättshavaren inte gjort, eftersom han inte visste var de fanns.

Arn konstaterar att enligt parternas avtal är det kundens ansvar att på förhand kontrollera att ballofixerna fungerar. Eftersom kunden inte har gjort det har han inte uppfyllt sin del av avtalet.

Läs också:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

Av avtalet framgår också att minimidebiteringen är 1 500 kronor om bolaget hindras från att utföra arbetet, till exempel genom att vattnet inte går att stänga av.

Därför avslår nämnden kundens begäran. Han får nu betala VVS-företagets faktura på 1 500 kronor.