Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden

Publicerad 26 aug 2021, 06:00

Kunden var missnöjd med installationen och vände sig till Arn som fick avgöra ärendet.

Villaägaren störde sig på ljudet från avloppssystemet. Sommaren 2019, i samband med en renovering av badrummet,  beställde han därför byte av avloppsstam till tysta plaströr av ett lokalt byggföretag.

Efter de extrema skyfallen installerar Roger Harju backventiler för fullt
”Backventiler blir framtidens krav”

Dolt fel i avlopp gav pengar tillbaka för husköpare
Husets källare saknade avloppssystem – blev dyrt för säljaren

Men villaägaren blev inte nöjd med resultatet. Enligt honom hade byggfirman delvis installerat vanliga WC-rör, vilket innebar att problemen med störande ljud kvarstod. Han anmälde fallet till Allmänna reklamationsnämnden, Arn,  och krävde prisavdrag med 3 000 kronor.

Dessutom ville villaägaren att byggföretaget skulle överlämna kvalitetsdokument på att arbetet var utfört enligt branschreglerna.

Byggföretaget motsatte sig villaägarens krav och menade att villaägaren fått ett  tyst avloppssystem. Totalt hade bolaget installerat cirka tolv meter avlopp, varav knappt tre decimeter (3 procent av systemet) inte var klassat som tyst på grund av att en komponent, ett grenrör, var restnoterat och därför ersattes med annat material. 

Allmänna reklamationsnämnden ansåg inte att det fanns stöd för att den valda lösningen skulle fungera sämre. Villaägaren hade inte bevisat att det fanns något fel på avloppssystemet.

Därför rekommenderade nämnden byggföretaget att överlämna kvalitetsdokument till villaägaren, men avslog kravet på ersättning.

"Den europeiska mätstandarden för avloppsbuller passar inte i nordiska byggmetoder"
Kritik mot standard för avloppsbuller

Men enligt VVS-experten Roland Jonsson, seniorkonsult på WSP, kan det vara materialet som är problemet.

– Det kan låta ganska mycket, trots att det som i det här fallet bara handlar om 3 decimeter rör som inte är ljudisolerade.

– Vill man ha det riktigt tyst är gjutjärnsrör att föredra framför plaströr, konstaterar han. 

FAKTA/Tysta rör

  • Ljuddämpande avloppssystem består av polypropylenrör i flera skikt. 
  • Rörets mellanskikt består av mineral med hög densitet som dämpar stötar och vibrationer, absorberar ljudvågor och minskar avloppsljuden.
  • Vid ett flöde på 2 liter/sekund är ljudnivån under 10 decibel.

KÄLLA: Poloplast, Uponor