Logga in

Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal?

Publicerad
14 aug 2023, 08:47

Bastuaggregatet var krångligt att montera och golvbrunnen ingick inte i avtalet, enligt företaget som la på 45 000 kronor på det överenskomna priset. Då slog kunden bakut och vände sig till Arn.

En villaägare i Storstockholm ville renovera badrummet och bygga till en bastu.

Fel avstånd eller lutning – det är två typiska golvbrunnsmissar
”Många nybyggda badrum får rivas upp på grund av några få centimeter”

En VVS-firman åker på en mångmiljonsmäll i tvisten med Oscar Properties
”Det är klart att vi ska överklaga – det här är inte klokt”

Han anlitade en entreprenör och de kom överens om ett fast pris på 343 400 kronor efter rotavdrag, inklusive montering av bastuaggregat. Men företaget fakturerade närmare 400 000 kronor.

Villaägaren köpte själv in ett standardaggregat till bastun.

 Det fanns inte heller några begränsningar i avtalet för vilket aggregat som skulle monteras. Men i efterhand hävdade företaget att aggregatet var krångligt att montera och att man ville ha extra betalt – 36 400 kronor.

Kunden reklamerade detta samt att entreprenören fakturerat extra för den väggnära golvbrunnen med 8 673 kronor.

Den borde också ha ingått i det överenskomna priset, enligt villaägaren.

Villaägaren köpte själv in ett standardaggregat till bastun. Det fanns inte heller några begränsningar i avtalet för vilket aggregat som skulle monteras.

Men i efterhand hävdade företaget att aggregatet var krångligt att montera och att man ville ha extra betalt – 36 400 kronor.

Kunden reklamerade detta, samt att entreprenören fakturerat extra för den väggnära golvbrunnen med 8 673 kronor.

Den borde också ha ingått i det överenskomna priset, enligt villaägaren.

Villaägaren anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och krävde totalt 56 323 kronor av företaget.

Kunden ville nämligen också ha 11 250 kronor i kompensation för den tid som han lagt ned på att hantera arbeten ”som företaget borde ha utfört samt för hantering av reklamation”.

I sitt svar till Arn hänvisade entreprenören till en skrivning i Hantverkarprotokollet, som var en del av avtalet:

”Hantverkaren har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om hantverkaren hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför hantverkarens kontroll som hantverkaren inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid avtalets ingående samt att hantverkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan.”

När det gäller den väggnära golvbrunnen hävdade företaget att den överhuvudtaget inte ingick i avtalet.

Men Arn pekade på att det av beskrivningen av projektet framgick att en väggnära golvbrunn omfattades av avtalet. Det har inte heller framkommit att parterna säravtalat kring golvbrunnen på ett sådant sätt att den inte skulle omfattas av parternas avtal.

Den ska därför ingå i det fasta priset och nämnden rekommenderade företaget att återbetala 8 673 kronor till kunden för detta.

När det gäller bastuaggregatet så har det inte framkommit att det bastuaggregat som köptes in var särskilt svårt att installera, konstaterade nämnden. Installationen ska därför, i enlighet med parternas avtal, ingå i det fasta priset och företaget rekommenderas att återbetala 36 400 kronor till villaägaren för aggregat-installationen.

Ett VVS-företag hittade på en egen lösning för att fixera golvbrunnen
Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades

Däremot så avslog Arn villaägarens krav på ersättning för eget arbete. Det är inte praxis att eget arbete eller tid för att reklamera är skäl till ersättning.

Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal? Värmepumpens utedel placerades i källare: ”Installatören har nog inte kunnat förstå följden av sitt montage” Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet Kunden missnöjd – fick ingen ny gräsmatta av VVS-företaget VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten Det här klagar privatkunderna mest på ”Oseriösa företag utför installationerna” Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen? Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen? Hur mycket längre leveranstid än konkurrenterna får man ha? Energisparfunktion togs bort från värmepumpen – mot kundens vilja ”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning” Styrning av elpatronen fungerade inte ”Hade vi inte höjt priserna hade företaget gått med förlust” Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss? Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning? Ny entreprenör tog över kontraktet – men vem ansvarar för skadorna? Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades ”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige” Elen till värmepumpen kopplades felaktigt VVS-företaget måste få bort fläckarna på fasaden ”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna” Bergvärmekund slapp betala för borrhål Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa? VVS-företaget fick stå för att annan firma fixade värmepumpen VVS-företaget ville höja priset på värmepumpen efter köpet Arn: Delreparationer i badrum är okej Det läckte i kundens badrum – men vems var felet? Tuffare krav på framtidens avlopp Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen Kunden köpte beredare själv på nätet – ledde till långdragen tvist Vems var egentligen felet när spabadet fick blåsor? Följde grossistens prislista – anmäldes av kunden ”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det? Företag hamnade i tvist om betalning för tilläggsarbeten och material Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen De drog vatten och avlopp genom rökkanaler Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset” Hur mycket ska man fakturera för en lärling och en praktikant? ”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen “En vanlig metod för att reglera tryck och höjd” Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög” Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel Hästarna underkände vattenreningen Kakelfirma täppte till ventilationen ”Kunden ville ha en spec och det kostade” Nya blandaren blev dyrköpt affär Ballofixen – inte rörmokarens sak Rekordmånga byggfel i försenat bygge Kunden krävde att VVS-företaget skulle stå för åldersavdraget ”Vi är stämplade i två år” ”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden” ”Deras arbeten var under all kritik” ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum” ”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom” ”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”