”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Publicerad 8 jun 2020, 06:00 | Uppdaterad 26 feb 2021

Luftvattenvärmepumpen som YIT/Caverion installerat skulle sänka elanvändningen på gården i Nyköping, istället ökade förbrukningen. Vad var det som gick snett?

Kunden var minst sagt missnöjd med den värmepump som hon köpt av YIT (nuvarande Caverion) för 140 000 kronor.

En firma avslöjade den andras allvarliga fel:
”Vi upptäckte att värmepumpens lameller var täckta av is”

Hon klagade till företaget första gången 2018 och sedan har pumpen reparerats ett flertal gånger. ”Värmepumpen skulle spara el, men det blev tvärtom”, menade fastighetsägaren.

När inget blev bättre anmälde hon Caverion Sverige AB till Allmänna Reklamationsnämnden, Arn.

”Det har varit många driftstopp och jag har varit utan värme och varmvatten flera gånger varje år”, skrev hon i sin anmälan.

Statistik från elbolaget visade att elanvändningen ökat efter att värmepumpen installerats, från drygt 30 000 kWh 2011, året innan värmepumpen installerades, till närmare 44 000 kWh 2018.

I september 2019 installerade Caverion en elmätare på pumpen. Resultatet visade att värmepumpens elanvändning utgjorde närmare en tredjedel av fastighetsägarens totala elförbrukning.

Läs om varför ARN gick på VVS-Företagets linje:
Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

Kunden ville häva köpet, eftersom pumpen inte har fungerat som den skulle och att den istället för att spara el bidrog till ökad elanvändning. Hon krävde 162 737 kronor av Caverion för omkostnader.

Men Caverion motsatte sig kravet och svarade att värmepumpen inte drog så mycket energi som kunden misstänkte. Tack vare mätaren, som företaget installerat på värmepumpen, kunde man se att värmepumpen använt cirka 13 000 kWh/år.

För övrigt fungerade pumpen som den skulle, enligt tillverkarens serviceombud som undersökt pumpen på plats

Mer från Allmänna rekommationsnämnden
Vägrade göra icke fackmässig värmepumpinstallation

Arn konstaterade att ”det finns omständigheter som talar för att elanvändningen har varit högre än vad som kan förväntas”. Men kunden har inte lyckats bevisa vad detta beror på.

Fastighetsägaren har inte heller kunnat styrka att det funnits ”så väsentliga fel att hon har rätt att häva köpet”.

Att hennes omkostnader haft med brister i värmepumpen att göra går inte heller att fastslå, menar nämnden som avslog fastighetsägaren krav.

Men frågan varför elanvändningen hade ökat förblev obesvarad.