Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Publicerad 22 feb 2021, 06:00 | Uppdaterad 27 mar 2021

Kunden ville betala 375 kronor för resan och kunde tänka sig att betala en tredjedel av arbetskostnaden. När han inte fick som han ville i fakturadiskussionen gick han till Allmänna reklamationsnämnden.

VVS-montören, som är auktoriserad serviceman för den aktuella förbränningstoaletten, Cinderella, hade kört sammanlagt 17 mil till och från kundens fritidshus för att utföra reparationen.

Han fakturerade 1 275 kronor exklusive moms för resan som utgick från huvudkontoret.

Läs också:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

VVS-företaget hade innan dess erbjudit kunden att själv komma in med toaletten till företagets kontor för att slippa reskostnaden, men kunden hade avböjt det.

Efter diskussioner om fakturan anmälde kunden VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Han uppgav att han förstått det som att renoveringen skulle utföras när en tekniker var i närheten, inte att montören skulle åka från huvudkontoret. Därför ville han inte betala för mer än fyra mils resa. 

Läs också:
Har vi rätt att ta betalt för våra resor?

Enligt kunden var en rimlig ersättning för resan 375 kronor.
Han ifrågasatte även kostnaden för reparationen och ville bara betala en tredjedel av summan för jobbet.

Arn ifrågasatte inte VVS-företagets pris, varken för jobb elle resa och avslog därför kundens krav.