Logga in

Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa?

Publicerad
5 dec 2022, 06:06

Fastighetsägarens minireningsverk luktade så illa att stanken spred sig in i huset. Han gav serviceföretaget skulden och vände sig till Allmänna reklamationsnämnden.

Minireningsverk har blivit allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar, både i villor och i fritidshus. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det i dag drygt 34 000 minireningsverk i Sverige.

Skilda regler i Stockholms skärgård och på Västkusten
Olika beslut om minireningsverk

Men lita inte enbart på CE-märkningen
Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt

Både tillverkare och återförsäljare betonar att det krävs regelbunden skötsel och serviceavtal för att bland annat motverka dålig lukt.

Våren 2016 ingick en fastighetsägare i Dalarna ett avtal med ett serviceföretag som var specialiserat på besiktning och service av minireningsverk. Enligt fastighetsägaren ingick även att företaget skulle åtgärda eventuella problem med reningsverket.

Enligt fastighetsägaren var det fel på minireningsverket, eftersom det luktade avföring runt hans hus. Han krävde och fick reningsverkets inköpspris återbetalat av tillverkaren.  Serviceföretaget tog däremot inte på sig något ansvar.

Fastighetsägaren pekade på att när minireningsverkets funktioner inte var aktiva, som under tiden för uppfyllning efter den årliga kommunala slamtömningen, så kom det inte någon lukt men så fort minireningsverket fylldes upp och funktionerna startat så kom lukten tillbaka.

Serviceföretagets tjänst fungerade inte, ansåg fastighetsägaren och sa upp avtalet med företaget i slutet på december 2021. Han begärde en reklamation på den utförda tjänsten samt en återbetalning på närmare 17 000 kronor och anmälde dessutom företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

”Det är fel på minireningsverket, då det luktar avföring runt vårt hus,” skrev fastighetsägaren i sin anmälan till nämnden.

Men företaget menade att de hade utfört uppdraget enligt avtalsvillkoren. Man hade besiktigat minireningsverket årligen under 2017–2021 utan anmärkning.

Luktproblemen var inte relaterade till reningsverkets funktioner, utan var installationsrelaterade, hävdade serviceföretaget.

Arn gick på företagets linje och ansåg att fastighetsägaren inte kunnat bevisa att serviceföretaget brustit i fackmässighet eller att det fanns andra brister.

Här handlar det mer om rördragningar än grävande
VVS-montörer kan själva installera nytt avloppssystem ovan mark

Enligt nämnden fanns det inte heller något som talade för att orsaken till avföringslukten skulle vara relaterad till serviceföretagets arbete.

Allmänna reklamationsnämnden avslog därför fastighetsägarens krav.

Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa? Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren Värmepumpens utedel placerades felaktigt i en källare Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal? Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet Kunden missnöjd – fick ingen ny gräsmatta av VVS-företaget VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten Det här klagar privatkunderna mest på ”Oseriösa företag utför installationerna” Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen? Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen? Hur mycket längre leveranstid än konkurrenterna får man ha? Energisparfunktion togs bort från värmepumpen – mot kundens vilja ”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning” Styrning av elpatronen fungerade inte Lyckades inte laga värmepumpen trots flera försök ”Hade vi inte höjt priserna hade företaget gått med förlust” Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss? Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning? Ny entreprenör tog över kontraktet – men vem ansvarar för skadorna? Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades ”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige” Elen till värmepumpen kopplades felaktigt VVS-företaget måste få bort fläckarna på fasaden ”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna” Bergvärmekund slapp betala för borrhål VVS-företaget fick stå för att annan firma fixade värmepumpen VVS-företaget ville höja priset på värmepumpen efter köpet Arn: Delreparationer i badrum är okej Det läckte i kundens badrum – men vems var felet? Tuffare krav på framtidens avlopp Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen Kunden köpte beredare själv på nätet – ledde till långdragen tvist Vems var egentligen felet när spabadet fick blåsor? Följde grossistens prislista – anmäldes av kunden ”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det? Företag hamnade i tvist om betalning för tilläggsarbeten och material Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen De drog vatten och avlopp genom rökkanaler Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset” Hur mycket ska man fakturera för en lärling och en praktikant? ”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen “En vanlig metod för att reglera tryck och höjd” Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög” Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel Hästarna underkände vattenreningen Kakelfirma täppte till ventilationen ”Kunden ville ha en spec och det kostade” Nya blandaren blev dyrköpt affär Ballofixen – inte rörmokarens sak Rekordmånga byggfel i försenat bygge Kunden krävde att VVS-företaget skulle stå för åldersavdraget ”Vi är stämplade i två år” ”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden” ”Deras arbeten var under all kritik” ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum” ”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom” ”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”