”Kunden ville ha en spec och det kostade”

Publicerad 10 nov 2020, 06:00 | Uppdaterad 1 apr 2021

Fakturering är också ett jobb, men att VVS-företaget ville ha sju timmars betalt för räkningen är väl ändå att ta i? Det tyckte kunden som gjorde en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

I augusti 2019 anlitade en villaägare i Sandviken ett VVS-företag  för att få hjälp med vattenburen golvvärme.

Läs också:
Nya blandaren blev dyrköpt affär

Kunden önskade hjälp med att lägga in värmerören före gjutning av golvplattan.

När jobbet var klart och fakturan på 145 318 kronor betalats ansåg kunden att hon betalat 87 868 kronor för mycket.

Överdebiteringen skulle ha skett både för material och arbete, enligt villaägaren som bland annat pekade på att bolaget tagit betalt för 7 timmars skrivande av fakturan.

Då anmälde hon företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Nämnden ansåg att det pris som VVS-företaget begärt, både för sitt arbete och för material var skäligt, med ett undantag – debiteringen för fakturaskrivandet.

Läs också:
Ballofixen – inte rörmokarens sak

Arn rekommenderade därför VVS-företaget att återbetala 3 000 kronor till kunden.

”Nämnden kan inte uppfatta specifikationen på annat sätt än att VVS-företaget då debiterat sju timmar för avslutande åtgärder, såsom att skriva fakturan och sammanställa specifikationen. Nämnden anser att skälig tidsåtgång för detta arbete inte kan vara högre än två timmar”, anser Arn.

– Vi har inte satt oss in i det där än, men det ligger på den linjen att vi tänker betala tillbaka de 3 000 kronorna, säger företagets vd till VVS-Forum och tillägger:

– Det var på kundens begäran som vi gjorde en specifikation av fakturan. Vi fick sammanställa och ringa runt till alla leverantörer.

Så det tog sju timmar?

– Ja, kunden ville ha en spec och det kostade, säger han.