Logga in

Information om GDPR

Den nya EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation började tillämpas den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen (som den heter på svenska) ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personuppgifter.

Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig kontroll över dina personuppgifter.

Tidningen VVS-Forum vänder sig till alla som yrkesmässigt har ett intresse av branschen. Det innebär att vi samlar in och hanterar namn samt adressuppgifter till personer vi tror är intresserade av våra nyheter. Vi stödjer oss i den behandlingen på den rättsliga grunden intresseavvägning.

Du kan alltid begära att bli avregistrerad om du inte är intresserad av information från oss.

Vi på tidningen VVS-Forum värnar om din personliga integritet och vill med anledning av GDPR informera dig som prenumerant om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tidningen VVS-Forums policy är densamma som för våra ägare, Installatörsföretagen Service i Sverige AB, org.nr: 556090-8062.

I integritetsskyddspolicyn hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Du behöver inte göra något, men ta gärna del av vår integritetsskyddspolicy här:
https://www.installatorsforetagen.se/personuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Karlsson,
chefredaktör VVS-Forum