Logga in

Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök

Publicerad
22 maj 2024, 19:53

Hur många gånger får ett företag försöka åtgärda ett problem egentligen? Det har Allmänna reklamationsnämnden riktlinjer för. Dit vände sig kunden när värmepumpsföretaget gick bet på att fixa de felkopplade rören i bergvärmepumpen.

I december 2020 beställde en villaägare i Storstockholm en bergvärmepump av märket Bosch Compress 7000i LW inklusive installation av ett lokalt värmepumpsföretag.

Vid driftstarten för den helt nya luft/vattenvärmepumpen löstes larmet ut
Kopplade rören fel till värmepumpen

Han har bästa tipset för att slippa tvister och avslöjar vad som oftast blir fel vid installationer
Skadeexperterns udda tips för att undvika värmepumpstvister

Installationen kostade 49 080 kronor, men värmepumpsföretaget lyckades inte driftsätta pumpen och menade att bergvätskan behövde bytas.

Eftersom kunden inte hade råd med detta väntade hon fram till mars 2022 med att låta byta vätskan. Parterna kom överens om att villaägaren inte skulle behöva stå för kostnaden om pumpen fungerade efter bytet.

Men felet kvarstod och värmepumpsföretaget ansåg att felet orsakades av ett flödesproblem. Enligt företaget var det backventilerna i det gamla rörsystemet som bromsade genomflödet i maskinen och påverkade kompressorn och cirkulationspumpen. Även mindre läckage på kopplingar hittades.

Villaägaren anlitade en utomstående installatör som konstaterade att rören var felkopplade. Installatören hittade även andra brister:

  • Returledning från tank/värmesystem var ansluten till värmepumpen, det vill säga det längst till höger av tre rör borde sitta längst till vänster och så även silen.
  • Tilloppet på tanken var kopplad till gemensam retur på värmepumpen. De var växlade med varandra.
  • Extern cirkulationspump satt felplacerad.
  • Läckage av sprit invid påfyllnadsgruppen i värmepumpen.

Det första värmepumpsföretaget rätade och tätade rören. Samma dag upptäckte villaägaren att pumpen hade börjat låta. Installatören gjorde ett försök att justera ljudet, men två dagar senare började pumpen larma igen. Kunden gjorde en omstart, men felet kvarstod. Några dagar senare blev hon fakturerad för bland annat vätskebytet och byte av ventiler.

Installatören hade inte lyckats avhjälpa felet trots flera försök. Då anmälde villaägaren företaget till Arn. Kunden begärde i första hand återbetalning med 49 080 kronor samt ersättning på 14 769 kronor för att en annan firma rättade till felen.

Värmepumpsföretaget motsatte sig kravet eftersom man ansåg att det var fel på bergvärmepumpen. Enligt företaget orsakades felet av fastighetens uppbyggnad i relation till ”den ovanliga och komplexa” värmepumpen. Man förklarade för nämnden att man bytt ut den ursprungliga pumpen, med en förberedd lösning för solfångare på taket (ETA-lösning).

Jag har bytt ut en gammal oljepanna mot en ny värmepump hos kund. Behöver den optimeras?
Behöver en ny värmepump optimeras efter installation?

Företaget menade att man utfört en fackmässig installation.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att enligt gällande praxis ska en köpare inte behöva tåla att säljaren eller tillverkaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två försök att åtgärda felet, kan köparen i regel vägra att gå med på fler försök och har då rätt till hävning av köpet.

Arn ansåg att villaägaren hade rätt till ersättning för att låta ett annat företag åtgärda felet, men avvisade kravet på återbetalning av installationskostnaden. Företaget fick alltså ersätta kunden med 14 769 kronor. 

Lyckades inte laga ”ovanlig och komplex” värmepump trots flera försök Värmepumpens utedel placerades i källare: ”Installatören har nog inte kunnat förstå följden av sitt montage” Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren Extra krånglig montering – ingår det i fast pris-avtal? Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet Kunden missnöjd – fick ingen ny gräsmatta av VVS-företaget VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten Det här klagar privatkunderna mest på ”Oseriösa företag utför installationerna” Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen? Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen? Hur mycket längre leveranstid än konkurrenterna får man ha? Energisparfunktion togs bort från värmepumpen – mot kundens vilja ”Vid avtalsbrott har andra parten rätt till ersättning” Styrning av elpatronen fungerade inte ”Hade vi inte höjt priserna hade företaget gått med förlust” Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss? Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning? Ny entreprenör tog över kontraktet – men vem ansvarar för skadorna? Montören hoppade över fixturen när golvbrunnen installerades ”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige” Elen till värmepumpen kopplades felaktigt VVS-företaget måste få bort fläckarna på fasaden ”Leveranserna har försenats och fördyrats för installatörerna” Bergvärmekund slapp betala för borrhål Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa? VVS-företaget fick stå för att annan firma fixade värmepumpen VVS-företaget ville höja priset på värmepumpen efter köpet Arn: Delreparationer i badrum är okej Det läckte i kundens badrum – men vems var felet? Tuffare krav på framtidens avlopp Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen Kunden köpte beredare själv på nätet – ledde till långdragen tvist Vems var egentligen felet när spabadet fick blåsor? Följde grossistens prislista – anmäldes av kunden ”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det? Företag hamnade i tvist om betalning för tilläggsarbeten och material Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen De drog vatten och avlopp genom rökkanaler Installerade värmepumpen felaktigt – får ändå rätt mot kunden Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset” Hur mycket ska man fakturera för en lärling och en praktikant? ”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen “En vanlig metod för att reglera tryck och höjd” Nytt, tyst avloppssystem var inte alls tyst enligt kunden Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög” Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel Hästarna underkände vattenreningen Kakelfirma täppte till ventilationen ”Kunden ville ha en spec och det kostade” Nya blandaren blev dyrköpt affär Ballofixen – inte rörmokarens sak Rekordmånga byggfel i försenat bygge Kunden krävde att VVS-företaget skulle stå för åldersavdraget ”Vi är stämplade i två år” ”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden” ”Deras arbeten var under all kritik” ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum” ”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom” ”Rördragning utanpå vägg är billigare än inbyggda rör”