Nya WC:n läckte avloppsvatten under huset

Publicerad 25 jan 2021, 06:00 | Uppdaterad 28 mar 2021

Knappt en månad efter att WC:n installerats i fritidshuset på Värmdö svämmade behållaren under huset över av avloppsvatten. Installatören skyllde på kunden som i sin tur vände sig till Arn.

Någonting gick snett i installationen av vattentoalettanläggningen i fritidshuset på Värmdö. Vid två tillfällen i somras slutade systemet att fungera.

Läs också:
Kunden krävde över 350 000 i ersättning – fick rätt till en tiondel

Avloppsvattnet, som skulle till en sluten tank kom inte längre än till behållaren under huset. Förutom stanken från avloppsvattnet som besvärade kunden och hennes familj fanns det också risk för fuktskador på huset.

Kunden kontaktade installatören för akut hjälp, men blev hänvisad till ett annat VVS-företag som hade jour. Jourföretaget konstaterade att pumpen var underdimensionerad, men noterade också att våtservetter ”baby wipes” fastnat i rotorn till pumpen.

Men när en annan montör, från samma jourföretag, undersöker pumpen nästa gång den stannar hittas inga våtservetter i pumpen. ”Den är ren och inget sitter fast”, skriver han i arbetsordern. 

Kunden krävde ersättning med 42 326 kronor av företaget som installerat WC:n och avloppssystemet för de utgifter som hon haft för att åtgärda felet med den översvämmade tanken då hon blivit hänvisad att söka hjälp av andra aktörer.

Bolaget erbjöd sig att kostnadsfritt byta till en större modell , men hävdade att pumpen var felfri och att det var handhavandefel som orskat problemen. Bolaget motsatte sig därför kravet på ersättning. Kunden vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, med sina krav.

Läs också:
Byte av cisternpackning ledde till stor vattenskada

Arn konstaterar i sitt beslut att det är utrett att kunden efter installationen haft stopp i anläggningen vid två tillfällen och att installatören vid båda tillfällena hänvisat henne vidare till andra företag

Nämnden pekar också på att WC-anläggningen verkar fungera med den nya, större pumpen och att kunden därmed bevisat att ”det förekommit ett fel i tjänsten som lett till de aktuella stoppen”.

Nämnden rekommenderar därför installatören att betala 42 326 kronor till kunden.