Rekordmånga byggfel i försenat bygge

Publicerad 8 okt 2020, 06:00 | Uppdaterad 3 apr 2021

Det mesta går snett när det lilla byggföretaget bygger ett gästhus på en villatomt i Småland. Besiktningsmannen slår ner på över 50 fel, varav flera VVS-relaterade.

Omonterade termostater för golvvärme, inget stänkskydd och feldragna rör vid vattenfördelarskåpet, inbyggda kopplingar i väggen, öppna och oisolerade vattenledningar med frostrisk som följd, felaktiga vattenkopplingar i sovrummet.

Läs också:
”Felen gjorde att råttor tog sig in i bostaden”

Det är bara några exempel på byggfel som finns noterade i slutbesiktningsprotokollet för det nybyggda gästhuset som kunden betalat 750 000 kronor för.

Utöver de många bristerna så blev bygget försenat i nio månader.

Kommer ni att följa Arns rekommendation?

– Vi kommer att gå vidare med det här fallet till rätten, eftersom kunden inte har betalat allting, säger Buki Azabi, vd på Ekhagens Bygg AB.

Varför blev det så många byggfel i det här projektet?

– Kunden anlitade en annan hantverkare. Vi har åtgärdat de flesta fel som vi var skyldiga till att göra.

Varför blev det så försenat?

– Kunden lade till en massa extrajobb, sen var det väderförhållanden som vi inte kunde påverka, säger Buki Azabi.

Fastighetsägaren begär att Ekhagens Bygg AB betalar 230 000 kronor till honom i vite för förseningen, enligt avtalet. Han vill också ha ersättning med 60 000 kronor för åtgärdande av byggfelen.

Läs också:
7 byggskandaler som skakat Sverige

Trots de många felen så godkänns entreprenaden vid slutbesiktningen. Samtidigt framgår det av protokollet att arbetet är försenat med 36 veckor och att förseningsvite utgår med 5 000 kronor för varje påbörjad vecka.

Ekhagen Bygg deltog inte på någon av besiktningarna. Varför?

– Vi fick en inbjudan bara två dagar i förväg och slutbesiktningen hölls utan oss. Vi ville ha en ny besiktning med alla på plats, säger Buki Azabi.

Men Allmänna reklamationsnämnden (Arn) går på fastighetsägarens linje och rekommenderar Ekhagens Bygg AB att betala 180 000 kronor i förseningsvite.

Nämnden rekommenderar också Ekhagens Bygg AB att åtgärda de fel som framgår av besiktningsprotokollet.

Läs också:
”Någonstans borde varningsklockorna ringa”

Nämnden konstaterar att det inte finns några bevis för att fastighetsägaren har beställt tilläggsarbeten, som byggföretaget menar är en orsak till förseningen. Arn anser inte heller att vädret utgör något skäl till förseningen.

Som huvudregel har entreprenören rätt att åtgärda felen. Därför rekommenderas Ekhagens Bygg AB att avhjälpa felen, trots att fastighetsägaren vill anlita ett annat företag.