Montören åkte 17 mil för att utföra jobbet men kunden ville bara betala för 4 mils resa. Foto: Getty Images

Kunden: Reseräkningen på 1 275 kronor för 17 mil var ”oskäligt hög”

Publicerad: 22 februari 2021 Text: Eva-Maria Fasth

Kunden ville betala 375 kronor för resan och kunde tänka sig att betala en tredjedel av arbetskostnaden. När han inte fick som han ville i fakturadiskussionen gick han till Allmänna reklamationsnämnden.

VVS-montören, som är auktoriserad serviceman för den aktuella förbränningstoaletten, Cinderella, hade kört sammanlagt 17 mil till och från kundens fritidshus för att utföra reparationen.

Han fakturerade 1 275 kronor exklusive moms för resan som utgick från huvudkontoret.

Arn-fall juni 2020: Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

VVS-företaget hade innan dess erbjudit kunden att själv komma in med toaletten till företagets kontor för att slippa reskostnaden, men kunden hade avböjt det.

Efter diskussioner om fakturan anmälde kunden VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Han uppgav att han förstått det som att renoveringen skulle utföras när en tekniker var i närheten, inte att montören skulle åka från huvudkontoret. Därför ville han inte betala för mer än fyra mils resa. 

Juristfråga från augusti 2019: Har vi rätt att ta betalt för våra resor?

Enligt kunden var en rimlig ersättning för resan 375 kronor.
Han ifrågasatte även kostnaden för reparationen och ville bara betala en tredjedel av summan för jobbet.

Arn ifrågasatte inte VVS-företagets pris, varken för jobb elle resa och avslog därför kundens krav.

Fler nyheter

Caverions vd får gå

02 mar 2021 | Ari Lehtoranta lämnar sin befattning som vd och koncernchef för Caverion-koncernen. Styrelsens ordförande, Mats Paulsson, som tidigare varit vd på...