Logga in

Har vi rätt att ta betalt för våra resor?

Publicerad
22 aug 2019, 09:33

Kunden vill inte betala företagets resor. Men vad säger reglerna? Juristen reder ut vad som gäller.

Vårt företag har utfört omfattande renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för våra resor. Vi har haft fem mil enkel väg till kunden. Nu vill kunden inte betala våra reskostnader, men vi fakturerar ju alltid för dessa. Vad gäller?

Är vi skyldiga att rätta till fel som besiktningsmannen missat?

Svar:

När du arbetar mot konsument är det du som har bevisbördan för att du avtalat med kunden om att dina reskostnader ska ersättas. Det låter därför som att det kan bli svårt att få betalt för reskostnaderna i detta fall. Om du inte informerat kunden om att ytterligare kostnader kan tillkomma, som i detta fall i form av reskostnader, kan kunden få uppfattningen att resekostnader innefattas i timpriset och argumentera för det. En konsument kan även hänvisa till prisinformationslagen. Enligt den har du en skyldighet mot konsumenter att lämna korrekt och tydlig information om hur priset beräknas och att särskilt ange om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader.

Övertar jag garantiansvaret om jag tar över ett påbörjat jobb?

Trots detta kan du ändå försöka att argumentera för att eftersom inget pris är avtalat för resor så ska kunden betala ett skäligt pris enligt 36 § konsumenttjänstlagen. Du kan också hänvisa till självkostnadsprincipen vid löpande räkning och argumentera för att du ska få ersättning för dina självkostnader för resorna.

”Har vi rätt till betalt för hela fakturan?”

Men som huvudregel ska du alltid informera konsumenter om era resekostnader när ni bestämmer priset och se till att de blir en del av ert avtal. Annars riskerar du alltså att inte få betalt för dessa.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.