Logga in

Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

Publicerad
29 jun 2020, 06:00

En fastighetsägare ville få en vattenpump och en tvättmaskin installerad i stugan utanför Härnösand. Men hon ville inte betala för ”hantverkarnas kafferaster och onödiga bilresor”.

Förra sommaren beställde fastighetsägaren ett antal VVS-tjänster av Bylunds VVS, bland annat installationer av en vattenpump och en tvättmaskin.

Fler arnfall: ”Vi vågar inte använda vårt nya badrum”

Vattenskada: Vem orsakade diskmaskinens läckage?

Arbetet utfördes av en VVS-montör. Dessutom anlitade Bylunds VVS underentreprenören Öbacka El, för elarbetena.

Fastighetsägaren gillade dock inte hantverkarnas ”långa kaffepauser” och att ”de reste i onödan”. Hon klagade och fick rabatt på 3 000 kronor för tre timmars arbetstid och 120 kilometers reseersättning av företaget.

Trots det betalade hon bara det hon ansåg skäligt, omkring hälften av totalt 63 096 kronor som Bylunds VVS fakturerat.

Dessutom ansåg hon att ”specifikationerna inte var tillräckligt specificerade”.

Det var fråga om standardjobb, att installera en vattenpump i ett litet badrum, installation för tvättmaskin, installation av en utomhusblandare samt en köksblandare till ett redan existerande rör, ansåg fastighetsägaren och hänvisade till en vän som ”var i stugan när arbetet utfördes och därför visste att arbetet inte tagit så lång tid som företaget fakturerat för”.

Den återstående summan på 31 614 kronor var något som fastighetsägaren vägrade att betala. Tvisten ledde till att hon anmälde Bylunds VVS till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och begärde att få dra av halva det fakturerade beloppet.

Dessutom tyckte hon att det faktum att hon fått rabatt första gången hon klagade tyder på att Bylunds VVS erkänner att de har tagit för mycket betalt.

Bylunds VVS motsatte sig kravet och pekade på att den fakturerade tiden överensstämmer med verklig tid som lagts ner, efter att man undersökt hantverkarnas tidrapporter och GPS:er.

Eftersom företaget följer gällande lagstiftning om arbetstid har arbetet inte kunnat utföras på färre dagar, hävdade de och förklarade sig med att:

”Varje gång vi kom till den aktuella stugan beställde fastighetsägaren ytterligare arbete, enligt överenskommelse att arbetet skulle utföras på löpande pris.

Vi fick dessutom beställa ytterligare material och återkomma ännu en dag.”

Arn konstaterade att parterna var överens om att arbetet utförts på så kallad löpande räkning, det vill säga utan att något fast pris avtalats i förväg.

De var också överens om att Bylunds VVS inte hade lämnat någon ungefärlig prisuppgift innan arbetet påbörjades.

I en sådan situation ska konsumenten betala ett skäligt pris med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande samt gängse pris.

Nämnden ansåg att det begärda priset för tjänsten var skäligt och avslog därmed fastighetsägarens krav.