Logga in

Kopplade rören fel till värmepumpen

Publicerad
23 okt 2018, 14:46

Vid driftstarten för den helt nya luft/vattenvärmepumpen bullrade utedelen och ett larm utlöstes. Det visade sig bara vara början på en rad problem.

En 36-årig villaägare utanför Lund köpte en Mitsubishi luft/vattenvärmepump för drygt 100 000 kronor av installationsföretaget Kylmontage i Ramlösa.

I priset ingick leverans, installation och driftsättning.

Värmepumpen installerades i december 2016 och driftsattes av Kylmontage.

Luft/vattenvärmepump. Foto: Mitsubishi

Men larmet gick om flödesfel och efter den misslyckade driftsättningen byttes utedelen ut av Mitsubishi Electrics servicepartner A4U.

Den 36-åriga kvinnan fick rådet att ersätta ventiler och termostat på befintliga radiatorer och komplettera värmepumpen med en volymtank.

Det var i samband med installationen av volymtanken som det upptäcktes att rören var felkopplade så att vattenflödet gick i fel riktning.

Läs mer: Värmepumpar från nätet får kunder att klaga

Felkopplingen resulterade i att radiatorerna värmdes upp nerifrån och upp och inte tvärtom.

Rören hade kopplats fel vid ursprungsinstallationen. Dessutom saknade värmepumpen en blandningsventil, som ska förebygga skållning.

Trots att det var fel på anläggningen fakturerade Kylmontage för hela det avtalade beloppet.

Och när den 36-åriga kvinnan höll inne med 19 120 kronor – motsvarande beloppet för volymtanken – till Kylmontage, så stämde företaget kvinnan inför Lunds tingsrätt.

Kylmontage menade att om företaget fått möjligheten att installera en fläktkonvektor, som villaägaren tackat nej till, ”hade montören upptäckt felkopplingen och då åtgärdat problemet utan att en volymtank hade behövt installeras”.

Man upptäckte även att det var problem med flödesvakten, som ska skydda värmepumpen från att frysa sönder vid avfrostning.

Dessutom uppmärksammades att systemet inte innehöll den mängd vatten, 60 liter, som den aktuella värmepumpen krävde.

Läs mer: ”Vi är väldigt besvikna”

Villaägaren hade anlitade ytterligare en teknisk expert på Visab, ett konsultföretag inom elteknik. Han var också kallad till tingsrätten, som vittne.

– När jag såg installationen undrade jag hur man tänkt, sa han i tingsrätten och pekade på att de befintliga radiatorerna inte var avsedda för lågtemperatursystem och att värmepumpen hade anslutits till gamla gummislangar ”som riskerade att lösas upp”, förklarade han i rätten.

– Om vattenriktningen är felvänd i ett enrörsystem får man inte ut den effekt man vill ha av en radiator, menade ett annat vittne från Mitsubishi.

Kylmontage hade tidigare gjort ett hembesök hos 36-åringen för att kontrollera förutsättningarna för installationen.

Då hade företaget gjort vissa reservationer för problem som kunde uppstå efter installationen, med hänvisning till det befintliga radiatorsystemet.

Enligt Kylmontage skulle problemet enkelt lösas genom en installation av en fläktkonvektor.

Läs mer: Avfrostningen är gratis

Men Lunds tingsrätt ogillade Kylmontages talan och beslutade att företaget ska betala närmare 16 000 kronor till villaägaren.

Dessutom fick Kylmontage stå för hennes rättegångskostnader på närmare 184 000 kronor plus ränta.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

VVS-Forum har sökt Kylmontage för en kommentar, men utan resultat.