Logga in

”Många nybyggda badrum får rivas upp på grund av några få centimeter”

Publicerad
8 jun 2023, 05:47
| Uppdaterad
9 jun 2023

Fel avstånd eller lutning – det är två typiska golvbrunnsmissar. Besiktningsmannen Sajad Mirkhalafi rankar de fem vanligaste installationsfelen och tipsar om hur du undviker dem.

Text

Tvist i Arn:
Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen?

Läs också:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

1. Felaktigt skuret tätskikt

Det här är egentligen mattläggarens/plattsättarens ansvar, men många gånger saknar de skär-mallen och/ eller monteringsansvisningar till golvbrunnen.
Ett sätt att komma till rätta med det här felet, som är det vanligaste, är att lämna kvar monteringsanvisningen och att vara tydlig med hur viktigt det är att den som kommer efter dig och installerar tätskiktet gör det rätt. 

2. Golvbrunnen placerad för nära väggen

Minimikravet för traditionella, runda golvbrunnar, är 200 millimeter räknat från flänsen på golvbrunnen till väggens tätskikt. Här uppstår en hel del missförstånd då en del montörer räknar till centrum av golvbrunnen. Då kan det bli fel eftersom radien på golvbrunnarna skiljer sig åt. Andra kan av misstag räkna till ytskiktet.
Vi ser många nybyggda badrum i både ROT- och nyproduktion som får rivas upp och åtgärdas på grund av några få centimeter, som är oerhört viktiga för att installationen ska uppfylla gällande branschregler och tillverkarens anvisningar/krav.

3. Golvbrunnen lutar för mycket

I dag finns det flexibla golvbrunnar som går att justera i våg – men tänk på att en golvbrunn inte får luta mer än 2 millimeter från centrum till fläns. Här är det viktigt att kontrollera noga innan ingjutning eller när golvbrunnen monteras.
När vi kommer ut och gör en VVS-besiktning är det väldigt vanligt att vi mäter golvbrunnar som lutar från 8-10 millimeter ända till 15-20 millimeter. Det skapar problem vid tätskiktsarbeten och försegling. 

4. Felinstallerad monteringsplatta

Detta gäller enbart träbjälklag och inte när en golvbrunn gjuts in. Här måste en korrekt monteringsplatta, avsedd för ändamålet, installeras. Dessutom är det oerhört viktigt att installationen utförs enligt tillverkarens anvisningar. Vi kan påstå att majoriteten av monteringsplattorna, både vid nyproduktion och renovering,  installeras felaktigt.
Nästan vid varje besiktning noterar vi både små och stora fel. Här kan det vara så enkla saker som att man vänt upp och ned på monteringsplattan, använt felaktiga skruvar, inte skruvat vid alla infästningspunkter, att monteringsplattan saknar stöd runt om eller andra installationer som avviker från tillverkarens anvisningar. Läs monteringsanvisningen!

Läs också:
”Världens energieffektivaste golvbrunnslösning”

 5. Fel golvbrunnstyp

Tänk på att olika golvbrunnar lämpar sig för olika saker.
Två vanliga misstag som görs är att installera en golvbrunn i en bastu där det ska vara en spygatt – annars torkar det ut. Eller att installera en 50-millimeters golvbrunn till badkar där det krävs 75 millimeter för att klara av flödet.