Logga in

”Det är klart att vi ska överklaga – det här är inte klokt”

Publicerad
19 jun 2023, 08:36

En VVS-firma som jobbat med de omtalade Norra Tornen i Stockholm åker på en mångmiljonsmäll i tvisten med Oscar Properties.

Det har varit många rubriker kring prestigebygget i Vasastan. De spektakulära skyskraporna som satt ett tydligt avtryck i huvudstadens skyline har bland annat drabbats av läckage som orsakat vattenskador i de lyxiga lägenheterna.

Nu har en rättsprocess mellan en av entreprenörerna och fastighetsbolaget avgjorts i första instans. Stockholms tingsrätt dömer att Eriksson VVS i Gävle ska betala 10,6 miljoner kronor till Oscar Properties.

Mer om byggproblemen:
Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

Tvist efter haveri:
De har varit utan varmvatten och värme i fyra år: ”Vet inte om man ska skratta eller gråta”

Håkan Eriksson, som grundade VVS-företaget och driver det, har redan bestämt sig för att överklaga domen till hovrätten.

– Det är klart att vi ska det, det här är inte klokt, säger han om domen.

Tvisten gäller arbeten som hans företag utfört mellan 2017 och 2019 i det östra av de två tornen, det som heter Innovationen. Firman har krävt 6,5 miljoner kronor av Oscar Properties för uteblivna betalningar gällande fem entreprenadkontrakt och omfattande ÄTA-arbeten som gjorts i tornet. Fastighetsbolaget menar att det är en överdebitering, att ändrings- och tilläggsarbeten inte godkänts, och att det egentligen rör sig om 1,5 miljoner i uteblivna betalningar.

Oscar Properties lämnade också in flera motkrav till rätten. Byggherren ville ha 750 000 kronor i ersättning för självrisk som betalats ut till försäkringsbolag på grund av vattenskador och felaktiga beräkningar av flöden för golvvärme. Enligt kravet orsakades vattenskadorna bland annat av att jetkopplingar använts istället för elsvetsmuffar på avloppsstammar och att glid- och fixpunkter saknats eller monterats fel.

I rätten svarade Eriksson VVS att det var fel att inte använda elsvetsmuffar överallt som föreskrivet men att det berodde på att det inte fanns plats för borrmaskiner samt att det var så kallt att det gick att svetsa ihop rören. Schakten var för trånga för svetsning. Enligt Håkan Eriksson berodde inte läckagen på jetkopplingarna utan på vacuumventiler som satts upp på taket av någon. Han tog bort ventilerna själv.

Eriksson VVS, som bestrider att de orsakat skador, ville åtgärda problemen själva men underentreprenörer togs in för att fixa stammarna samt beräkning, luftning och injustering av golvvärmen. Tingsrätten skriver i sin dom att det är utrett att det var Eriksson VVS som var orsaken till läckage och vattenskador i byggnaden genom felaktigt utfört arbete vid montering av avloppsstammar och att firman därför ska stå för 750 000 kronor i självrisker.

Men ärendets stora summor handlar inte om ersättning för felmontering och skador på fastigheten. Det gäller förseningar. Oscar Properties menar att Eriksson VVS inte jobbade som överenskommet, våning för våning, utan stam för stam och att de ibland saknade tillräckligt med personal, vilket sinkade arbetet genom att andra entreprenörer i fastigheten måste vänta in dem. Stockholms tingsrätt dömer till fastighetsbolagets fördel eftersom man anser att det inte är bevisat att VVS-firman varit förhindrad att utföra sina jobb i tid. Därför ska de betala 6,5 miljoner i förseningsvite.

Håkan Erikssons bild av hur läget var i tornbygget är helt motsatt. Enligt honom var det andras förseningar som gjorde att hans personal inte kunde jobba i planerad takt.

– När kåken inte är klar, när inte taken och väggarna sitter där så kan vi inte göra klart. Vi kan inte trolla och dra rören i luften. Hur de bara kan skylla på en aktör förstår jag inte, säger han.

Förutom självrisker och förseningsvite ska han också stå för motpartens rättegångskostnader på 3,3 miljoner. Totalt döms han att betala 10,6 miljoner.

Lista:
7 byggskandaler som skakat Sverige

– Det är inte säkert att vi åker på det här i slutändan eftersom vi ska gå vidare till hovrätten, säger han.

Hur påverkar domen företaget?

– Vi har jobb och kommer fortsätta jobba så jag kan ta det här. Men det är en tung smäll. Det är bara att spotta i nävarna, men det är fruktansvärt tråkigt.