Logga in

250 liter köldbärarvätska läckte ut vid värmepumpinstallationen

Publicerad
20 okt 2021, 06:00

Montörens miss ledde till att dricksvattnet blev förorenat. Det blev en dyr och besvärlig historia för VVS-företaget.

När bergvärmepumpen skulle bytas vintern 2020 upptäckte montörer från ett VVS-företag att anslutningsrören var rostiga och behövde bytas. På plats beslutade de också att köldbärarvätskan, av sorten etylenglykol, skulle bytas. 

10 000 kronor i miljösanktionsavgift
Därför får de böta för värmepumpen

F-gasförordningen är en tuff utmaning för kylbranschen
Köldmediet kan bli dyrt

Enligt fastighetsägarna kapade en av montörerna rören med en tigersåg strax ovan marknivå. Det ledde till att köldbärarvätska  började läcka ut på marken och vidare ner till en dricksvattenbrunn. 

Totalt läckte 250 liter vätska ut från rören, som också spolades rena från köldbärarvätska direkt på marken. Fastighetsägarna ska ha fått beskedet från VVS-montören  att “det var så här det skulle gå till”, enligt polisens förundersökningsprotokoll. 

Fastighetsägarna, som anade oråd när köldmediet hälldes ut på marken, kontaktade kommunens miljökontor. Miljöinspektören på miljökontoret bedömde att det fanns en direkt hälsorisk med förorenat dricksvatten. Det fanns också risk för att ångorna från köldbärarvätskan skulle tränga in i bostadshuset.

Kommunen gjorde en polisanmälan och skickade ett föreläggande till VVS-firman om att sanera marken. VVS-företaget började också köra ut dricksvatten till fastigheten, eftersom brunnen blivit förorenad.

Bolaget anlitade en saneringsfirma som grävde bort föroreningarna och tog prover på jorden och dricksvattnet. Resultaten från laboratorierna visade höga halter av de hälsofarliga kemikalierna etylenglykol och isopropanol.

Fallet ska prövas i Högsta Domstolen
Bergvärmeborrningen förstörde fasaden på grannens hus

Kommunens byggnads- och miljöskyddsnämnd krävde också att VVS-företaget skulle anordna en ny dricksvattenbrunn till fastigheten. 

Nyligen kom domen från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Jönköping. VVS-företaget dömdes genom ett så kallat strafföreläggande till en företagsbot på 50 000 kronor.

VVS-företagets vd säger att han inte tycker att köldbärarvätskan skulle ha bytts ut vid installationen.

– Men vi har tagit ansvar för det. Vi har åtgärdat allting och betalat böterna, säger han.