Logga in

”Tråkigt att han går hem med två värmepumpar gratis”

Publicerad
1 mar 2021, 06:00
| Uppdaterad
13 dec 2021

Till ett kraftigt rabatterat nettopris fick den anställde köpa två frånluftsvärmepumpar av sin arbetsgivare. När han skulle sluta var det dags att betala 72 000 kronor, men han vägrade. Fallet hamnade i Arbetsdomstolen, men slutade inte väl för företaget.

Personalköp innebär att anställda får köpa produkter via sin arbetsgivare till ett nettopris som är lägre än rekommenderat bruttopris till slutkund. Ett generöst erbjudande som kan ses som ett sätt att visa uppskattning till sina anställda.

VVS-säljare misstänks ha fotat av kundregistret – stäms på tio miljoner

Men i det här fallet blev det en dyr förmån för VVS-företaget i Stockholm.

En anställd VVS-montör bad företaget köpa två frånluftsvärmepumparna som han skulle ha till sig själv och sin syster. Han fick betala 72 000 kronor för bägge värmepumparna, jämfört med marknadsvärdet på cirka 100 000 kronor.

När montören efter några år sa upp sig tänkte företaget dra av kostnaden för värmepumparna på slutlönen. Men det vägrade montören gå med på.

VVS-montören struntade därefter i att betala arbetsgivaren, som tog alltför lång tid på sig att kräva i skulden.

– Vi är ett litet företag med bara sex anställda och vi har haft som policy att personalen får köpa produkter till inköpspris via företaget. Det kan till exempel vara att någon behöver en blandare och då får köpa en blandare genom oss till nettopris. Det brukar inte handla om så här stora och dyra grejer som värmepumparna, säger en representant för företaget.

Läs också: Utdragen tvist om VVS-patent

För att kunna dra av kostnaden för förmånsköp måste det finnas en överenskommelse om så kallad kvittning, men en sådan fanns inte i det här fallet.

– Därför kunde vi inte dra skulden från hans slutlön, säger företagsrepresentanten och tillägger att man nu ändrat på upplägget och drar av kostnaden för personalköp på nästkommande lön.

När montören vägrade betala för värmepumparna lämnade företaget in en stämning till tingsrätten. Där konstaterades att montören inte kunde krävas på betalningen eftersom förmånen juridiskt sett betraktas som ett konsumentköp med en preskriptionstid på tre år, som hade gått ut.

Företaget drev fallet vidare till Arbetsdomstolen, AD, som gjorde samma bedömning.

– Det är tråkigt att han går hem med två värmepumpar gratis, det känns verkligen inte bra. Det innebär att det blir svårare att göra sådana här saker för våra anställda. Nu får vi företagare sätta hårdare regler, konstaterar representanten för företaget.

VVS-Forum har varit i kontakt med ett par personer med stor insyn i VVS-branschen, som vill vara anonyma, och som säger att det finns flera tveksamheter kring förmånsköpen. Bland annat att det kan uppstå problem med betalningen.

Läs också: Rättsfall: Huvudkrannen behöver inte stängas av vid VVS-arbeten

Pia Blank Thörnroos, skatteexpert på Skatteverket, säger också att det också finns oklarheter kring reglerna

– Jag förstår att detta kan ses som en sedvänja i branschen, men en anställd ska inte kunna få mer rabatt än en vanlig kund annars är principen att mellanskillnaden ska beskattas. Arbetsgivaren ska redovisa mellanskillnaden som lön, säger hon.

FAKTA/Om du erbjuder personalköp – se upp för fallgroparna

  • För att göra löneavdrag för en skuld som en anställd har till arbetsgivaren, så kallad kvittning, krävs ett medgivande av den anställda. Men en arbetstagare kan alltid ändra sig in i det sista vid kvittning och även ha invändningar efter en utförd kvittning.
  • Personalköp måste erbjudas på samma villkor till alla anställda. Det är alltså inte möjligt att ge vissa anställda på ett företag bättre rabattvillkor än övriga anställda. I sådana fall är personalrabatten inte skattefri. Om personalköpet är en direkt ersättning för utfört arbete blir den skattepliktig.
  • Mellanskillnaden mellan inköpspris och marknadspris i personalköpet får inte vara ”högre än den största rabatt som en konsument skulle kunna få på affärsmässiga grunder vid ett inköp hos arbetsgivaren”. Om de anställda får köpa produkter från arbetsgivaren till ett lägre pris än det lägsta marknadspris en konsument skulle kunna förhandla sig till, uppstår en skattepliktig förmån för den anställde.

Källa: Skatteverket