Logga in

”Vi upptäckte att värmepumpens lameller var täckta av is”

Publicerad
25 maj 2020, 06:00

Innerdelar som satt för nära taket, lamellerna var täckta av is och dräneringsslangen hade fel lutning. Kunden som köpt luft/luftvärmepumpen var allt annat än nöjd.

Kunden hade köpt luft/luftvärmepumpen från Polarpumpen AB, en välkänd värmepumpleverantör online. Värmepumpen bestod av en utedel och två innerdelar, till respektive våning i radhuset.

Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

Installationen gjordes av underentreprenören Värma Norden AB.

Enligt kunden började problemen med att temperaturen var väldigt ojämn, mellan 18 och 26 grader, oavsett inställning.

VVS-företaget felsökte, men hittade inga fel. Efter flera besök byttes utedelen.

Plötsligt en dag forsade det in vatten från värmepumpen, rakt ner på parketten. Då vädjade kunden till Polarpumpen att inte anlita Värma Norden, eftersom han hade dåligt förtroende för VVS-företaget.

Istället ryckte Seint/Seilitz Intressenter AB ut och hittade flera allvarliga fel:

  • Båda innerdelarna var monterade för nära taket.
  • Dräneringsslangen på övervåningen låg fel så vatten hade runnit längs fasaden och droppat in i rummet.
  • Lutningen på hålet i väggen, där innerdelen installerats på nedervåningen, var fel. Hålet var borrat med högsta punkten på utsidan av väggen, därefter sluttade hålet nedåt på insidan så det rann in vatten.
  • Det bildades is på insidan när värmepumpen sattes på 30 graders värme.
  • Pumpens fyrvägsventil var defekt och hade fastnat. Även den nya ventilen kärvade.
  • En av innerdelarna var felaktigt installerad och satt för nära innertaket, vilket orsakade att köldmedierören i innerdelen blivit bockade.

Igenslammade radiatorer: ”Det var så tjockt att jag knappt fick in svetstråden”

När Seint skulle byta kretskort i innerdelen på nedervåningen, gick det inte eftersom innerdelarna satt alldeles för nära taket. Enligt Seint skulle ett kretskortsbyte antagligen inte hjälpa eftersom problemen var så omfattande.

Då fick kunden nog och anmälde Polarpumpen AB till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

”Vi upptäckte att värmepumpens lameller var täckta av is”, skrev kunden i sin anmälan.

Han begärde att köpet skulle hävas och krävde 2 000 kronor i skadestånd.

Men Polarpumpen bestred reklamationen och tyckte att felen skulle åtgärdas av Värma Norden.

Bråk om fakturan när rören drogs på annat sätt

Arn gick dock på radhusägarens linje och rekommenderade Polarpumpen att betala 28 613 kronor till kunden, mot att han lämnade tillbaka värmepumpen. Polarpumpen ska bekosta återlämnandet av värmepumpen.

Dessutom ska Polarpumpen ersätta kunden med 2 000 kronor.