Logga in

Värmepumpföretags miss blev en dyr affär

Publicerad
2 dec 2019, 06:00

Två år har gått sen försäljningen. Ångerrätten är 14 dagar. Trots det får kunden rätt att ångra sig om en luft/luftvärmepump.

En villaägare i Uppsalatrakten köpte via internet en luft/luftvärmepump i november 2017 för 16 890 kronor. Säljaren var ett stort värmepumpföretag med en omsättning på drygt 135 miljoner kronor.

Krävde betalt för jobb som inte gjorts

Våren 2018 upptäckte villaägaren att luft/luftvärmepumpen hade ett ”så otrevligt och pipande tjut från innerdelen, att man inte kan vara i närheten av den”.

Hon kontaktade värmepumpföretaget och sa att hon antingen ville ha en ny värmepump som inte tjuter eller häva köpet.

Tekniker från tillverkaren gjorde hembesök inte mindre än åtta gånger för att försöka åtgärda det pipande felet. Till slut bytte man ut hela innerdelen. Men ljudet fanns kvar.

Hösten 2018 anmälde villaägaren företaget till Arn (Allmänna reklamationsnämnden) där hon krävde hävning av köpet eller en ny värmepump.

Värmepumpföretaget motsatte sig kraven, men medgav att ”det fanns ett elektriskt ljud från fläktmotorn, men det var inte fråga om ett missljud”. Dessutom pekade man på att tillverkaren bytt ut innerdelen.

Dödsbo vägrades hjälp med trasig värmepump

Arn menade att villaägaren inte kunde bevisa att det var fel på värmepumpen, trots missljudet. Men en konsument har rätt att ångra internetköp om hen informerar företaget om detta inom 14 dagar efter leverans.

Ångerfristen börjar löpa från leveransdagen, om konsumenten fått information om ångerrätten av säljaren. Om så inte varit fallet fortsätter ångerfristen löpa, dock längst ett år.

I det här fallet konstaterade nämnden att det inte framgår att företaget informerat villaägaren dels om det standardformulär som finns för att utöva sin ångerrätt, dels från vilket datum som ångerrättsfristen börjar löpa.

Installatörsjätte får backa om värmepumpgaranti

Detta ska säljaren informera om för att ångerrätten ska börja löpa.

Ångerrättsfristen pågick därför fortfarande när villaägaren i mars 2018 meddelade att hon ville frånträda avtalet. Arn ansåg därmed att villaägaren hade rätt att ångra köpet.

Nämnden rekommenderar värmepumpföretaget att betala tillbaka 16 890 kronor till villaägaren mot att hon återlämnar luftvärmepumpen. Återlämnandet ska ske på företagets bekostnad.