Logga in

Dödsbo vägrades hjälp med trasig värmepump

Publicerad
19 aug 2019, 08:45

Innan sin bortgång köpte mannen en luft/luftvärmepump. När värmepumpen gick sönder ville inte företaget åtgärda den, trots att garantin fortfarande gällde. Dödsboet vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden.

Hösten 2017 köpte en villaägare utanför Nyköping en värmepump på Elgiganten för närmare 13 000 kronor inklusive installation och med ett års garanti. Ganska snart började pumpen krångla.

Installatörsjätte får backa om värmepumpgaranti

I maj 2018 avled mannen och bara några månader senare dog även frun, sonen utsågs till företrädare för dödsboet.

När sonen undersökte värmepumpen insåg han att det antingen var fel på varan eller att installationen var felaktig. Värmepumpen gav en felkod och slutade sedan helt att fungera.

I oktober 2018 vänder sig sonen till Elgiganten för att få hjälp, men blev då hänvisad till leverantören Samsungs serviceverkstad för vitvaror. Ärendet gick då tillbaka till Elgiganten som än en gång lade över det till Samsung för att åter hamna hos Elgiganten.

Sonen hade fortfarande inte fått värmepumpen reparerad trots flertalet påstötningar. Elgiganten hänvisade till Samsung som hänvisade till Inselo, som installerat värmepumpen.

Elgigantens huvudsakliga skäl till att neka sonen en ny värmepump, är att ”han inte är den ursprungliga ägaren av varan”.

Nämnden: Besiktningsmannen agerade vårdslöst

Då ledsnade sonen och anmälde Elgiganten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Han krävde att Elgiganten antingen reparerar värmepumpen eller ger honom en ny, likvärdig värmepump.

Nämnden slår fast att Elgiganten är sonens motpart och att det inte skett något ägarbyte av värmepumpen.

ARN rekommenderar Elgiganten att åtgärda felet alternativt göra en omleverans av värmepumpen.

Rostiga järnrör stoppade värmepumpen

Nu säger Elgiganten till VVS-Forum att ett besök är inbokat med sonen.

– Vi följer alltid ARN:s rekommendationer, även i detta fall, säger Li Persson, kommunikationsansvarig på Elgiganten.