Logga in

VVS-montörer kan själva installera nytt avloppssystem ovan mark

Publicerad
8 nov 2022, 09:00

Det cirkulära reningsverket återanvänder avloppsvatten för att spola toaletten nästa gång. Och här handlar det mer om rördragningar än grävande.

MBR-reningsverk skapar förutsättningar för cirkulärt vatten. Företaget 4evergreen är ensamma i Sverige om att leverera den här tekniklösningen.som är anpassad för ett hushåll eller fler.

Få VVS-produkter har fått så stor uppmärksamhet som rymdduschen från Orbital Systems
”Cirkulära duschar är här för att stanna”

Toaletterna blir vattensnåla och rören monteras utan risk för bakfall
Tre rör ut för avloppet är smartare än ett

Systemet bygger kortfattat på att allt avloppsvatten som  lämnar systemet går genom ett membranfilter. De fysiska hålen i membranet är så små att bakterier och virus stannar på andra sidan av membranet. Flödet övervakas digitalt och vatten pumpas tillbaka till husets toaletter.

– De bästa kommunala reningsverken i Sverige bygger på samma teknik, säger Oscar Falkenberg, vd på 4evergreen och tillägger att MBR-reningsverk kan göra det möjligt att få bygglov för hus med WC på ”obyggbara tomter”.

I dag finns 15 system i drift, främst i Stockholms skärgård men även på västkusten.  Samtliga system är uppkopplade mot molnet och man kan se hur väl de presterar.

– Det gör att vi även kan vara proaktiva. Vi ser vi om prestandan på systemet minskar, om vattnet renas mindre än väntat. Då kan vi agera och åka ut och utföra service på systemet, säger Oscar Falkenberg, vd på 4evergreen.

Kan VVS-montörer installera MBR-reningsverk?

 – Ja, detta system är en ovan mark-lösning som placeras i garage, källare eller bod.  Det innebär att grävning i många fall inte blir aktuellt, utan det handlar mer om rördragning.

Enligt Oscar Falkenberg är det VVS-montörer som normalt bistår vid installation i dag snarare än grävare som ofta tar jobben med små enskilda avlopp.

Den 1 januari 2023 träder en ny vattenlag i kraft
Så blir nya reglerna för avlopp

Sveriges två största kommunala reningsverk uppdaterar nu sin teknik till MBR-rening.Men det finns även mindre orter som ligger i framkant. I till exempel Simrishamn, som använder MBR-tekniken, erbjuder man i dag sitt renade avloppsvatten som tekniskt rent vatten till industrier.

.

FAKTA/Cirkulära reningsverk

4evergreen har riktat in sig på mindre lösningar för ett till tre hushåll. Det största MBR-systemet är för 32 hushåll. Cirka 80 procent av kunderna är fritidshusägare.

Fritidshus på ö i Värmdö

Här installerades det första systemet 2019. På fastigheten fanns det en mulltoalett samt en äldre BDT-anläggning.

Fastighetsägaren funderade på att anlägga en ny BDT-anläggning och en större sluten tank för en snålspolande WC. Alternativet visade sig bli dyrt i såväl inköp, installation och drift då anläggningen är på en ö utan vägförbindelse. Etableringen av entreprenadmaskiner samt transport av jordmassor och slamtömning, skulle bli mycket kostsam.

Lösningen blev ett minireningsverk med MBR-teknik med återcirkulation av renat vatten till ny WC samt egen slamtömning på fastigheten vid eventuellt behov. Installationen skedde helt utan behov av grävning, då anläggningen placerades i bod invid den befintliga BDT anläggningen, som konverterades till en pumpstation.

Fritidshus på ö i Bohuslän

Ett minireningsverk med MBR-teknik installerades nyligen (våren 2022). Platsen var miljömässigt känslig då det låg nära ett Natura 2000-område och den gamla anläggningen var en sluten tank med BDT-avlopp (för gråvatten).

Fritidshus i Norrtälje

Fastighetsägaren hade sluten tank för WC och BDT-rening i form av infiltration. Systemet belastades med ett högt antal tömningar av slam och mycket BDT-avlopp (även innehållande urin), som gick orenat ut till omgivningen via felinstallerad infiltration med biomoduler. Sedan våren 2020 har fastighetsägaren installerat ett minireningsverk med MBR-teknik för att rena allt avloppsvatten och som samlar renat vatten för bevattning på fastigheten. Resultatet är utöver eliminerat behov av slamtömning att fastigheten inte släppt ut något vatten till omgivningen.

Fritidshus i Vaxholm

Här uppgraderade fastighetsägaren till ett minireningsverk med MBR-teknik. Fritidshusen, som helt saknade WC, uppgraderade till en totallösning med rening av såväl WC samt BDT avlopp med återcirkulation till samtliga WC i de två husen. Anläggningen gick att placera i befintlig källare i ett av husen och därmed eliminerades behovet av grävning för avloppet helt på fastigheten. Behovet av slamtömning uteblir helt eftersom belastningen på systemet är relativt lågt.

Källa: 4evergreen