Logga in

Kritik mot standard för avloppsbuller

Publicerad
9 dec 2013, 10:33

Tillverkaren Geberit menar att den europeiska mätstandarden för avloppsbuller inte passar nordiska byggmetoder. Det visar de tester som tillverkaren gör i sitt laboratorium i Schweiz – ett laboratorium som byggts enligt nordiska byggnormer.

Enligt Geberit har företaget levererat avloppsinstallationer till över 2.000 lägenheter i nordiska renoveringsprojekt. En viktig del i framgången är bullerreducering av avloppssystem och de egna ljudmätningarna har bidragit.

– Det är mycket tack vare våra egna ljudmätningar och vår expertis inom ljudoptimering. Den europeiska mätmetoden för att mäta avloppsrörs ljudegenskaper, som de flesta använder sig av, är inte användbar i praktiken. Den innebär att man gör mätningarna i byggnader som inte följer nordiska byggtraditioner, att man inte tar hänsyn till vilket byggnadsmaterial som har använts och hur avloppsröret har monterats samt att man inte beaktar andra ljudkällor som exempelvis toaletter som spolas, säger Jonas Elfborg, produktchef på Geberit.

Att kvalitetssäkra avloppsrören betyder allt mer för kunderna i dag, menar Geberit – inte minst eftersom konsumenterna ställer allt högre krav på tekniska lösningar för bättre komfort i badrummen.

– Därför är det viktigt att mäta avloppsrörens ljudnivåer på ett verklighetstroget sätt – i ett färdigt badrum med en toalett, dusch och armaturer. Vårt mål är att vi ska bli en ledande expert när det gäller inom ljud i Norden, säger Jonas Elfborg.

Den europeiska standardmetoden heter SS–EN 14 366.