Logga in

Husets källare saknade avloppssystem – blev dyrt för säljaren

Publicerad
8 jan 2019, 12:12

Dolt fel i avlopp gav pengar tillbaka för husköpare.

Den 24 augusti 2016 köpte ett par i 40-årsåldern en 70-talsvilla i Västerås för 4,8 miljoner kronor. Strax efter Lucia samma år flyttade köparna in.

Läs mer: Tvist om avloppsgroda

Huset är ett enplanshus med suterrängkällare och det är badrummet på suterrängvåningen som senare hamnar i fokus för en rättslig tvist.

I början på 2017 upptäckte det nyinflyttade paret att varje gång de tog en dusch i badrummet på suterrängvåningen samlades vatten på golvet.

Efter ett tag började de få problem med toaletten. När de spolade kom avloppsvattnet tillbaka upp i toaletten och ut på golvet.

I maj 2017 utförde J&K Lindgrens Alltjänst AB en genomgripande undersökning av avloppet och frilade avloppsledningen. Först då kunde man konstatera att avloppsröret var av.

När grävningsarbetena påbörjades upptäcktes också avlopps- och dräneringsbrunnen som var täckta av trall, utan inspektionslucka.

Läs mer: Bakfall förstörde parketten

I juni samma år reklamerades husköpet. Köparna pekade på att avloppsledningen till badrummet var av samt att både avlopps- och dräneringsbrunnarna var ur funktion eftersom avloppspumpen var trasig.

För att avloppsanläggningen ska fungera krävs att avloppsvattnet pumpas till det kommunala avloppsnätet.

Men säljarna motsatte sig reklamationen och köparna stämde säljarna inför Västmanlands tingsrätt. Säljarna hänvisade till köparnas undersökningsplikt och att avloppssystemet måste ha gått sönder efter köpet.

Läs mer: Generalstopp i avloppet

De uppgav att de själva bott i villan i 14 år, utan att ha haft några problem med avloppet.

Felen gick inte att upptäcka vid en normal besiktning, menade köparna. Innan de flyttade in lät de Anticimex göra en besiktning, som dock inte omfattade avloppssystemet.

En VVS-ingenjör som vittnade i rätten påpekade att fastigheten ligger på en starkt sluttande tomt med höjdskillnader och att det krävs pumpanordning för att det ska fungera.

Och i detta fall var pumpen ur funktion.

Västmanlands tingsrätt beslutade att köparna får prisavdrag på drygt 245 300 kronor för kostnader de haft för att åtgärda felen på avloppssystemet.

Säljarna ska dessutom betala omkring 194 000 kronor i rättegångskostnader till köparna.

Domen har vunnit laga kraft.