Logga in

Bytte inte ut gammal golvbrunn – orsakade vattenskada

Publicerad
21 apr 2022, 09:14

Efter att byggfirman,  som hävdade att de var Säker Vatten-certifierade, renoverat badrummen i parets hus, rann vatten ut över väggar och golv. När företaget vägrade medge alla fel på jobbet gick paret till domstol.

Ett par i 40-årsåldern anlitade en byggfirma i Östergötland för ”en komplett renovering” av badrummet på nedervåningen och därefter badrummet på övervåningen i makarnas hus.

Vad ska man råda kunden att göra vid en renovering?
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

Golvbrunnen orsakade en fuktskada
– Energieffektivisering vid ombyggnad ofta olönsam

Men det började rinna vatten från golvbrunnen i badrummet på övervåningen. Vattnet rann ner genom badrumsgolvet till tak, tvättstuga och ut i väggar i bland annat hallen.

Paret kontaktade sitt försäkringsbolag som besiktigade båda badrummen. Eftersom byggfirman ansåg att försäkringsbolaget var partiskt och därför inte godtog besiktningen anlitade makarna även en utomstående besiktningsman.

Vid bägge besiktningarna noterades bland annat att golvbrunnarna var gamla och i dåligt skick samt att det fanns otillåtna rörgenomföringar i golvet i badrummet på ovanvåningen.

Enligt branschregler måste en brunn bytas om det inte längre finns reservdelar, men byggfirman hade istället bara satt en expanderbar klämring runt brunnen. Den var alltså inte skruvad.

Dessutom konstaterades att det saknas kvalitetsdokument i form av ”Våtrum GVK/BKR” och ”Säker vatten”.

Husägarna påpekade också att byggfirman hade uppgett att man hade certifikaten GVK/BKR och Säker Vatten, något som inte stämde.

Byggfirman medgav att man använt ett felaktigt tätskikt i badrummen, men bestred i övrigt det mesta av bristerna. Bland annat menade firman att det inte fanns något krav på att golvbrunnarna måste bytas ut och det inte heller ingick i parternas avtal.

Samma sak gällde med rördragningarna, ”som var en befintlig konstruktion”. Makarna efterfrågade heller aldrig några certifikat, enligt företaget.

Husägarna stämde byggföretaget på över 312 000 kronor (varav drygt 125 000 kronor i prisavdrag och omkring 186 000 kronor i skadestånd) inför tingsrätten, eftersom makarna ansåg att bristerna var så pass allvarliga, dessutom avvek arbetet kraftigt från vad parterna avtalat.

Frågan var då om husägarna, som inte låtit byggfirman åtgärda felen, hade rätt till prisavdrag. Norrköpings tingsrätt menade i sitt domslut att makarna haft särskilt skäl att inte låta byggfirman åtgärda felen, dels utifrån att de med fog inte haft förtroende för företaget, dels utifrån att firman enbart erbjudit sig att delreparera felen.

Tingsrätten ansåg att det var ”ostridigt att det förelegat fel i Byggfirmans utförande av tjänsten” och pekade på att det var fel av byggfirman att hävda att utbytande av golvbrunn eller omdragning av rör inte omfattades av parternas avtal.

Vid en besiktning visade sig golvbrunnen vara felmonterad
Krävde att få golvbrunnen ominstallerad – efter tio år

Det finns dessutom inga som helst bevis att byggfirman skulle ha Säker Vatten- och GVK-certifikat. ”Resultatet av Byggfirmans arbete talar dessutom onekligen starkt för motsatsen”, noterade domstolen.

Tingsrätten beslutade att byggfirman ska betala närmare 189 000 kronor till husägarna och dessutom stå för parets rättegångskostnad på drygt 48 000 kronor.