Logga in

”Någonstans borde varningsklockorna ringa”

Publicerad
18 nov 2019, 08:19

VVS-experten Östen Edén är starkt kritisk till turerna kring det uppmärksammade fallet om isoleringsmissarna i Umeå.

– Det är tragiskt, sammanfattar Östen Edén. Att inte ha respekt för de regler som finns. Alla har krav på sig att följa lagar och förordningar, Boverkets byggregler i det här fallet.

Efter inslaget i SVT Plus har han fått flera samtal från bekymrade personer som har varmt kallvatten. I praktiken har han inte stött på problemet så ofta tidigare.

– Att jag inte gjort det beror förmodligen på okunskap om riskerna. Jag tror att det här kan bli en stor grej, säger han.

Därför har byggherren fel uppfattning om reglerna

”Det ska vara hälsosamt och säkert att bo och vistas i byggnader.”
Östen Edén

Östen Edén har erfarenhet som VVS-installatör sedan 1970-talet. Han är också certifierad kontrollansvarig, utbildare och besiktare för branschregler Säker Vatteninstallation, numera i det egna företaget Edna i Tierp.

Byggreglerna är inte nya, menar han, och varje kapitel i BBR syftar till hälsa och säkerhet.

– Det ska vara hälsosamt och säkert att bo och vistas i byggnader, säger Östen Edén.

Han jämför med kraven på brandsäkerhet. Ingen vill göra avsteg på exempelvis en lägenhets brandcell.

– Det här är också en fråga om hälsa och säkerhet. Det ska inte vara för kallt varmvatten, men det är också jätteviktigt att kallvattnet inte är för varmt, säger han.

Isoleringsfelen blir tv

Östen Edén ifrågasätter hur installationen i Umeå är projekterad. Handlingarna tyder visserligen på att projektörerna har försökt men inte riktigt förstått hur installationen ska utföras.

– Någonstans borde varningsklockorna ringa när man lägger värmeledningarna i samma schakt som kallvattnet. Det spär på risken ändå mer och nu när eldningssäsongen kommer så blir det förmodligen ännu högre temperaturer i schaktet.

Enligt Östen Edén har bostadsrättsföreningen själv mätt upp kallvattentemperatur på 27 grader.

”Man blir ju ledsen, men det är tyvärr så här verkligheten ser ut”

– I grund och botten ska man undvika att ha kallvatten i samma schakt som något värmande. Om man ändå har det ska man se till att säkerställa genom isolering, säger han.

Östen Edén menar att de moderna hjälpmedlen för beräkning av temperaturhöjning på ledningarna borde användas. Säker Vatten har tagit fram ett beräkningsprogram och i CAD-programmen finns också verktyg för det.

Jakten på den försvunna isoleringen

Bristen på utrymme är ett annat problem.

– Vi måste få schakt gjorda för installationerna. Det behöver inte vara stora, men de ska vara lämpade för installationerna, det ska gå att dra rör och isolera dem på ett säkert sätt.

En lösning, enligt honom, vore att låta sakkunniga kontrollera tappvatteninstallationen. Så som det görs med brandskydd och obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Så skulle det kunna vara med legionellasäkerhet också.

– OVK ska alltid genomföras och dokumenteras av en certifierad sakkunnig på området. Det kanske äntligen är dags att vi säkerställer hur vi hanterar vårt viktigaste livsmedel som tappvattnet benämns av Livsmedelsverket. Det borde också vara en punkt i kontrollplanen att presentera en dokumentation på att man har kontrollerat samtliga kritiska temperaturer – inte för varmt eller kallt tappvarmvatten och inte för varmt tappkallvatten, säger han.