Logga in

Sandbäckens får miljonskadestånd av tysk tillverkare

Publicerad
20 jun 2022, 08:35

Sandbäckens installerade ett tryckluftssystem åt den tyska stålrörstillverkaren Buhlmann Project Solutions i ett kraftvärmeverk i Storstockholm. Men där uppstod en tvist om miljonbelopp som fick avgöras av rätten.

Entreprenaden bestod av installation av ett tryckluftssystem med Mapress-rörledningar. Sandbäckens skulle också utföra tillkommande arbeten för ammoniakvattenrörledningar samt kompletterande arbeten. Standardavtalet AB 04 reglerade uppdraget. 

Fler tvister:
”Grundlurad” kund fick rätt i våtrumstvist

Läs också:
“Det är som Aschbergs Grannfejden”

Buhlmann skulle stå för materialet, men materialet tog slut vid ett tidigt skede och Sandbäckens fick beställa nytt. 

Men Buhlmann vägrade betala fakturorna fullt ut, eftersom det tyska företaget ansåg att det fanns en överenskommelse om ett fast pris på cirka 3,2 miljoner kronor. Dessutom hade man motfordringar mot Sandbäckens på omkring en miljon kronor. Sandbäckens förnekade att man avtalat om ett fast pris. Tvärtom menade det svenska VVS-företaget att det hade en överenskommelse om löpande räkning och att avtalet ändrades muntligen mellan parterna allt eftersom. De arbeten som utfördes och de materialinköp som gjordes var skäliga för entreprenaden menade Sandbäckens,. 

Sandbäckens beskylldes också av det tyska bolaget för att ha orsakat förseningar men avvisade detta. Svenskarna ansåg att man hade rätt till tidsförlängning och ersättning för ändringar och tillkommande arbeten, så kallade ÄTA-arbeten.

Till sist stämde Sandbäckens det tyska bolaget Buhlmann inför Attunda tingsrätt.

Tingsrätten konstaterade att arbetet blev större än vad parterna från början hade kommit överens om och kalkylerat med, främst på grund av att de grövre rördimensionerna var betydligt svårare att montera än rör av mindre dimensioner. Installationen blev därför mer tidskrävande än vad man räknat med.

Domstolen gav också Sandbäckens rätt i att det fanns arbete som utgjorde så kallat ÄTA-arbete.

Tingsrätten konstaterade att parterna inte hade avtalat om ett fast pris, utan att det var fråga om ett preliminärt uppskattat pris.

Attunda tingsrätt dömde Buhlmann att betala drygt tre miljoner kronor i kapitalbelopp och över 471 000 kronor för Sandbäckens rättegångskostnader.

Vems var felet?
”Efter den här domen vågar man inte ta hem en VVS-montör från kommunen”

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt, där den fått prövningstillstånd.

Eftersom ärendet är överklagat vill Sandbäckens i nuläget inte kommentera fallet. Buhlmann är tillfrågat, men har inte svarat.