Logga in

Bergvärmeborrningen förstörde fasaden på grannens hus

Publicerad
4 okt 2021, 06:00

Plötsligt sprutade massor av lera ut från ett hål i marken och  förstörde fasaden på ett intilliggande hus i villaområdet. Nu ska fallet med bergvärmeborrningen prövas i Högsta Domstolen.

Det är inte riskfritt att borra för bergvärme. Det fick ett borrföretag i Västmanland erfara efter att ha bergvärmeborrat på en villatomt i Örebro våren 2017.

Värmepumpsförsäljningen ökade totalt med 29 procent under andra kvartalet 2021
Högsta försäljningen av bergvärme på tio år

Vad är mest lönsamt – luft/vattenvärmepump eller bergvärme?
Kritik mot studie om luft/vattenvärmepumpar vs bergvärme

I samband med borrningen uppstod ett tryck i ett gammalt borrhål på grannens mark. Trycket ledde till att jord och lera sprutade upp på granntomten och smutsade ned fasaden på den närmaste byggnad. Leran och jorden orsakade även skador i marken och förstörde en bergvärmepump och en utegrill.

Försäkringsbolaget, som ersatt fastighetsägaren för skadorna, stämde borrföretaget på drygt 92 000 kronor i  Mark-  och miljödomstolen  för ”annan liknande störning” enligt miljöbalken. En sådan störning kan exempelvis vara vatten- och översvämningsskador. När företaget överklagade drevs ärendet vidare till  Mark- och miljööverdomstolen.

Borrföretaget  har invänt mot att det inträffade klassas som  ”annan liknande störning”, enligt miljöbalken. Företaget pekade på att händelsen var en slump och att det är ovanligt att jord och lera sprutar upp ur en gammalt borrhål.

”Den verksamhet som vi bedrev kan inte anses ha medfört särskild fara för att lera skulle spruta upp ur ett gammalt borrhål”, hävdade  företaget i rätten..

Borrföretaget pekade även på att borrning för bergvärme uppmuntrar ett bra energislag och att  nyttan av bergvärme därför överväger  den eventuella störning som orsakats av borrningen. Men bägge instanserna, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, gick på försäkringsbolagets linje och slog fast att borrbolaget var ersättningsskyldig gentemot försäkringsbolaget 

Mark- och miljööverdomstolen slog fast att det saknas en utredning i målet om störningar av det här slaget är vanliga eller inte. Men att det vid brunnsborrning för bergvärme uppstår tryck i borrhål och sprickor i marken är en naturlig följd av verksamheten, enligt domstolen.

Totalt, inklusive rättegångskostnader, dömdes borrföretaget till att betala närmare 150 000 kronor.

Något störde den nyinstallerade bergvärmeanläggningen
Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

Borrföretaget har överklagat till Högsta domstolen, som har meddelat prövningstillstånd i målet. Domen från högsta instans kommer att bli vägledande för branschen. Sannolikt kommer ärendet att prövas våren 2022.

FAKTA/Det här gäller vid bergvärmeborrning

  • Det finns över 300 000 bergvärmepumpsanläggningar i Sverige, som i huvudsak används för att värma upp småhus.
  • Borrning för bergvärme kräver tillstånd från kommunen, eftersom bergvärme innebär en miljörisk som kan skada miljön och grundvattnet.
  • Om grannen har ett eget borrhål är det viktigt med ett avstånd på minst 20 meter. Om två bergvärmepumpar är placerade för nära varandra så tar de energi från varandra.