Logga in

Kunden: ”Saknar i det närmaste helt kunskap om VVS-arbeten”

Publicerad
20 dec 2021, 11:53

Rör som gjutits in golv utan att kapas och dåliga rördragningar på vinden. Kunden gick till tingsrätten och krävde ett VVS-företag på 700 000 kronor. Men – visade det sig – det var inte VVS-företaget som gjort misstagen…

Efter en vattenskada anlitade villaägaren ett VVS-företag våren 2019 för renovering av tvättstuga, WC, kök och badrum. Ett muntligt avtal slöts där VVS-företaget, som är auktoriserat av Säker Vatten, intygade att branschreglerna skulle följas. 

Villaägaren arbetar i byggbranschen, som snickare, och uttrycker själv att han ”saknar i det närmaste helt kunskap om VVS-arbeten”.

Ett halvår senare tog villaägaren dit den första av tre besiktningsmän som ansåg att entreprenören inte följt Säker Vatten-anvisningar och att installationerna inte var fackmässiga.

Villaägaren vägrade att betala de återstående delfakturorna på totalt drygt 97 000 kronor, eftersom arbetet blivit dyrare än han räknat med. VVS-företaget lade då ner arbetet.

Tvisten utmynnade i att villaägaren stämde VVS-företaget inför Nacka tingsrätt och krävde företaget på drygt 690 000 kronor för bland annat fel i entreprenaden. Dessutom ville kunden häva entreprenaden.

VVS-företaget förklarade för rätten att utförda arbeten genomgående är fackmässiga och i enlighet med gällande branschregler inklusive Säker Vatten. Företaget kritiserade också besiktningarna och pekade på att flera av åtgärderna som besiktningsmännen dömt ut var gjorda av villaägaren själv.

”Kunden har lagt till och fortsatt arbeten som inte anses överenskommet”, påpekade VVS-företaget.

Till exempel gjöt villaägaren igen golvet i tvättstugan och la tätskikt och kakel innan VVS-företaget hann kapa utstickande rör. När besiktningsmännen slog ner på det så skyllde kunden på VVS-företaget.

Ett annat exempel är att villaägaren flyttade ut väggdosorna som monterats till blandaren för duschen i badrummet. Den bristande rördragningen på vinden hade kunden gjort själv, men påstod att det var VVS-företaget som utfört den.

Nacka tingsrätt gav företaget rätt. Domstolen pekade bland annat på att bolaget omöjligt kunde vara ansvarigt för ingjutningen av rören, då det var villaägaren som gjorde gjutningen. 

Rätten konstaterade att villaägarens hävning av parternas avtal var obefogad. Kunden har inte rätt vare sig till återbetalning av erlagt belopp eller till skadestånd. Istället döms villaägaren att ersätta VVS-företaget med 510 724 kronor.