Logga in

”Efter den här domen vågar man inte ta hem en VVS-montör från kommunen”

Publicerad
9 okt 2019, 06:00

Ett byte av en vattenmätare för att minska vattenförbrukningen orsakade en vattenskada. Ändå friar domstolen kommunen, där VVS-montören var anställd.

Ägaren till en lagerlokal hade beställde ett byte av vattenmätare av kommunen för att minska vattenkonsumtionen.

Rättstvist mellan VVS-företag och en brunnsborrningsfirma: ”Det kom inget vatten”

Vattenskadan uppstod i december 2015. Orsaken till skadan var att en kommunalt anställd VVS-montör bytt en vattenmätare och missat att installera en mätarkonsol. Han informerade inte heller fastighetsägaren om att det saknades en konsol.

En vattenmätarkonsol gör installeringen av en vattenmätare säkrare och hindrar att den glider ur sitt läge.

Fastighetsägarens försäkringsbolag stämde kommunen inför Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, och krävde skadestånd på närmare 280 000 kronor.

”Genom att bortse från eller inte förstå risken av att det inte fanns en mätarkonsol orsakade VVS-montören vattenskadan. /…/Kommunens installatör har inte följt gällande föreskrifter och anvisningar när vattenmätaren byttes ut. Med hänsyn härtill är kommunen skyldig att utge skadestånd för den skada den orsakat försäkringstagaren”, skrev försäkringsbolaget i sin stämningsansökan.

Hemmafixarens installationer blev en rättssak: ”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

Bägge parter var överens om att det saknades en mätarkonsol vid vattenmätaren. Men sen gick meningarna isär.

– VVS-montören har inte följt de särskilda föreskrifter som gäller för nyinstallation eller byte av vattenmätare, eftersom han missat att installera en mätarkonsol i anslutning till vattenmätaren, menade försäkringsbolaget.

Östen Edén, VVS-ingenjör.

– Efter den här domen vågar man inte ta hem en VVS-montör från kommunen, säger VVS-ingenjören Östen Edén till VVS-Forum. Han var sakkunnigt vittne under rättegången.

Östen Edén pekar på att kommunen inte följt sina egna föreskrifter och anvisningar. Och att avsaknad av vattenmätarkonsol ska påtalas för fastighetsägaren.

– Arbetet är därför inte fackmässigt utfört. Det har orsakat vattenläckaget då kopplingen glidit isär för att det saknas en konsol, konstaterar han.

Men kommunen menade att det inte finns något stöd i vattentjänstlagen om att man är skyldig att underrätta fastighetsägaren om att mätarkonsol saknas.

VVS-montören stängde inte av husets huvudkran och orsakade en vattenskada för miljontals kronor

Mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje och pekade på att det inte behövs någon mätarkonsol ”när det är kopplat på annat sätt än med glidkoppling”.

Domen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.