Logga in

Beställde lödning av skarvar – fick presskopplingar

Publicerad
8 maj 2023, 08:27
| Uppdaterad
9 maj 2023

Var det ett entreprenadfel att använda presskoppling istället för lödning av rörskarvar? Frågan har prövats av hovrätten.

Våren 2017 ingick industrirörsföretaget och bostadsrättsföreningen ett entreprenadavtal om att installera nya kulvertledningar och kallvattenledningar åt bostadsrättsföreningen, som består av 17 bostadshus.

Jocke Olsson låter Tig-svetsen dansa över stålet i favoritmetoden walk the cup
Svetsning är det roligaste han vet – så här gör han walk the cup

Han älskar sitt jobb – andra älskar hans svetsfogar
”Det är lite trixigt och kräver en stadig hand”

De nya kulvertledningarna och kallvattenledningarna skulle förläggas i mark bredvid de befintliga kulvertarna.

Kontraktssumman uppgick till drygt 5 miljoner kronor. Men entreprenaden godkändes inte i augusti 2017. Därför höll föreningen inne med 506 750 kronor, som återstod att betala till industrirörsföretaget.

Omkring 62 procent av rörskarvarna i entreprenaden var lödda, medan man i 38 procent av fallen använt presskoppling. Enligt bostadsrättsföreningen stred användandet av presskopplingar mot parternas avtal. Det förelåg därför fel i entreprenaden.

Föreningen menade också att hårdlödning av fogar var av stor vikt för att läckage inte skulle uppstå.

Därför vägrade föreningen fortfarande att betala det återstående beloppet på en halv miljon kronor till industrirörsföretaget. Företaget stämde då bostadsrättsföreningen inför Attunda tingsrätt.

Frågan om presskoppling eller lödning drogs till sin spets i samband med ett fogningsarbete vid de boendes förråd och trapphus vid entréer. Företaget menade att det på grund av brandrisken var säkrast att välja presskoppling istället för svetsning. Industrirörsföretaget samrådde bland annat med brandkåren innan beslut fattades. 

Dessutom skulle lödning kräva en brandvakt, menade företaget, som skaffat en ny pressmaskin för de aktuella arbetena. Företaget ansåg att lödningsarbetena vara extra brandfarliga när bostadsrättshavarna skulle bo kvar i sina lägenheter.

Industrirörsföretaget ansåg att presskoppling var en lika bra metod som lödning. Bägge metoderna gav lika god funktion och livslängd, menade företaget och fick medhåll från Hovrätten, som också ansåg att metoderna med presskoppling och lödning var likvärdiga.

Att använda presskoppling var därmed inget fel i sig, frågan var vilken metod parterna avtalat om att man skulle använda.

Hovrätten kommer även fram till att föreningen godkänt att bolaget använde presskoppling i förrådsutrymmena, de har därför inte gjort något fel i dessa utrymmen.

Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

– Föreningen har sedan inte visat att presskoppling använts på fler ställen än bolaget medgett, vilket framförallt var trapphusen vid entréerna. Bolaget hade här alltså inte följt parternas avtal och därmed gjort fel. Men eftersom skälet var brandrisken samt att ett avhjälpande skulle vara förenat med stora kostnader behöver bolaget inte avhjälpa dessa fel, säger Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist på Installatörsföretagen och tillägger:

Ägarna ett inlägg i Facebookgruppen Rörmokare utan gränser
Så fick VVS-företaget tillbaka sin stulna pressmaskin

– Föreningen har inte rätt till prisavdrag på grund av den felaktiga användningen av metod, eftersom den inte påverkat värdet av entreprenaden och inte heller inneburit några besparingar för bolaget, förklarar hon.