Logga in

67 fel i fabriksbyggda huset

Publicerad
13 apr 2022, 09:21

Takföretaget, som skulle uppföra ett arkitektritat, fabriksbyggt hus i Skåne, stämde kunderna för att de inte fått fullt betalt. Men den stämningen skulle stå företaget dyrt.

Företaget åtog sig att tillsammans med underentreprenörer utföra de avtalade arbetena med huset mot ett fast pris på närmare 4,7 miljoner kronor.

Besiktningsmannen slår ner på över 50 fel
Rekordmånga byggfel i försenat bygge

Besiktningsmannen hittade 42 byggfel – varav 16 i badrummet
16 badrumsfel i nybyggda attefallshuset

Men kunderna, ett par i 50-årsåldern, var allt annat än nöjda med jobbet. Efter att de flyttat in upptäckte de hela tiden nya fel. En besiktningsman skriver att ”arbetet var långt ifrån färdigställt”, när han utförde sin besiktning.Totalt upptäcktes 67 fel vid besiktningarna, varav tio i badrummet.

I ett e-postmeddelande till kunderna skrev besiktningsmannen att arbetena dessutom var ”grovt felaktiga” samt att entreprenaden hade blivit underkänd om det hade varit fråga om en slutbesiktning.

Vid besiktningarna har bland annat följande fem installationer fått anmärkningar:      

  • Ett för stort hål hade tagits upp i badrummet för strömbrytare till dimmer.
  • Golvbrunnen hade bakfall och var inte åtkomlig för rengöring.
  • Avsaknad av rumstermostater för golvvärme. Värmen i huset gick inte att reglera.
  • Felaktigt monterade vattenboxar utan skvallerrör. Kalla och varma rör låg an mot varandra.
  • Ventilationen var fastsatt med tejp.

Villaägarna hade betalat drygt 3,5 miljoner kronor för arbetet, men vägrade att betala återstående närmare 1,2 miljoner kronor på grund av alla fel. De ansåg sig ha rätt till prisavdrag som ”vida överstiger utestående kontraktssumma”. De krävde också skadestånd för bland annat den ekonomiska skada som företaget orsakat dem under entreprenadtiden.

VVS-installationerna drogs på ett felaktigt sätt
De drog vatten och avlopp genom rökkanaler

Takföretaget ansåg att man genomfört entreprenaden i enlighet med avtalet och att  kunderna skulle betala det som återstod av överenskommet pris, närmare 1,2 miljoner kronor

Men tingsrätten avslog stämningen och slog istället fast att  företaget ska ge kunderna ett prisavdrag på över 1,7 miljoner kronor på grund av alla fel. Felen hade reklamerats i tid och inget hade hindrat företaget att åtgärda dem, menade tingsrätten.

Företaget ska också betala 756 000 kronor för parets rättegångskostnader.