Logga in

“Min verksamhet krossades över en natt”

Publicerad
5 okt 2021, 06:00

Kent Östergård i Solna har arbetat som certifierad energiexpert i tio år. Men en nekad omcertifiering satte stopp för karriären. Nu vill Centrum för rättvisa driva hans fall till  domstol.

Sedan januari 2020 får Kent Östergård  inte utöva sitt yrke som energiexpert för det egna företaget Victor Consulting AB . Vid en omcertifiering drog det statliga kontrollorganet Rise in Kent Östergårds certifiering som energiexpert, med motivering att han inte levde upp till kraven. 

Är ett pris på 390 kronor i timmen för mycket för en lärling?
Kunden tyckte lärlingen var för dyr

Tingsrätten fick pröva bråk om verktygen
VVS-montör dömd för misshandel av elektriker

– Butiken stängdes pang bom och min verksamhet krossades över en natt, säger Kent Östergård, som i dag har gått i pension, tidigare än vad han tänkt, för att försörja sig. Han gör dessutom små uppdrag som energiexpert, men inget där det krävs certifiering.

Beslutet är lika med yrkesförbud som certifierad energiexpert. Kent Östergårds företag, Victor Consulting, hade då ett 40-tal påbörjade projekt, som inte kunde avslutas efter Rise nekande beslut, bland annat var han anlitad av flera bostadsrättsföreningar som energiexpert.

Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa.

– Det här är drar undan mattan för hela Kent Östergårds verksamhet. Han var sedan tidigare certifierad energiexpert via Incert. När de la ner sin certifieringsverksamhet av energiexperter behövde Kent Östergård söka sig till någon av de andra aktörerna, Rise eller Kiwa, för omcertifiering, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa,  en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter, som nu driver Kent Östergårds sak.

Det är lagen om energideklarationer och Boverkets föreskrifter som reglerar vad som gäller för att få kalla sig certifierad energiexpert. I botten handlar det om ett EU-direktiv som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Vilken kompetens krävs för certifiering?

– Rise tolkar det som att man måste ha en byggnadsteknisk utbildning, något som inte framgår av föreskrifterna. Det kan handla om en 2-årig byggnadsteknisk ingenjörsexamen, men Kent Östergård har läst mer om energifrågor i den 5-åriga civilingenjörsutbildning på KTH, med bland annat kurser i termodynamik och värmeteknik, förklarar Alexander Ottosson och tillägger:  

– För det andra menar Rise att Kent Östergård inte har tillräcklig erfarenhet från energiområdet. Men han har ju nu arbetat som energiexpert i tio års tid och har även haft tunga uppdrag inom bland annat svensk industri, Stockholms stad och Näringsdepartementet, så han har definitivt tillräcklig erfarenhet för att uppfylla kraven i Boverkets föreskrifter.

Det finns ingen möjlighet att överklaga Rise beslut till domstol, påpekar Alexander Ottosson.

Istället har Centrum för rättvisa anmält ärendet till Förvaltningsrätten i Växjö, med hänvisning till EU-rätten och Europakonventionen. Förvaltningsrätten uppger att målet tidigast kommer att tas upp före årsskiftet.

– Om vi får rätt, att det här är en domstolsfråga, så kommer Förvaltningsrätten att få pröva frågan, säger Alexander Ottosson  som anser att det är en lucka i lagen att det inte går att överklaga ett beslut om certifiering av energiexperter. 

Alexander Ottosson känner till flera fall med certifierade energiexperter som inte kan utöva sitt yrke efter att ha nekats ny certifiering.

– Vi vill att det i Kent Östergårds fall öppnas en möjlighet att överklaga och att det blir ett prejudikat så att det blir vägledande i andra fall också. Det är en viktig rättssäkerhetsgaranti att man kan få ingripande beslut prövade i domstol.

Det saknas rättspraxis för hur VA-områden ska avvecklas
Små kommuner behöver stänga VA-nät

VVS-Forum har utan resultat försökt att få en kommentar från Rise.

FAKTA/Centrum för rättvisa

  • Centrum för rättvisa är en stiftelse som bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. 
  • Stiftelsen är beroende av gåvor och bidrag från enskilda och tar inte betalt av de människor som de hjälper.
  • Enligt egen uppgift vinner Centrum för rättvisa de flesta fall som man åtar sig.
  • Ett av de mer kända fallen som Centrum för rättvisa driver är visselblåsarna som avslöjade Macchiarini, men som själva blev anklagade för forskningsfusk av Karolinska Institutet.