Logga in

Kunden tyckte lärlingen var för dyr

Publicerad
10 aug 2021, 10:30
| Uppdaterad
31 aug 2021

Är ett pris på 390 kronor i timmen för mycket för en lärling? Ja, det tyckte en fritidshusägare som vägrade betala fakturan. Men tingsrätten hade en annan syn på vad som är ett skäligt pris.

Våren 2019 drog en VVS-lärling och en praktikant in vatten och avlopp och installerade tvättställ och en motordriven kvarntoalett i ett fritidshus i Östergötland.

De ser lärlingar som en resurs
Här säkrar lärlingarna företagets framtid

Löneförhöjning för VVS-montörer och kylmontörer
Så mycket höjs lönen för VVS-montörer

Men fritidshusägaren ville inte betala fullt pris, eftersom VVS-företaget inte skickat “riktiga” VVS-montörer som gjort jobbet.

“Det rör sig om ett extremt högt arvode för en lärling. Att det begärs ersättning för det arbete som praktikanten utfört är orimligt”, menade fastighetsägaren. 

Tvisten försvårades av att det varken fanns offert eller något skriftligt avtal mellan parterna. 

Arbetet skedde på löpande räkning och utfördes av lärlingen och av praktikanten. Efter att de borrat hål för genomdragning av rör skadades väggarna i fritidshuset. Något som VVS-företaget tog på sig att åtgärda.

När jobbet var klart fakturerade fastighetsägaren 37 500 kronor, ett pris som ägaren till fritidshuset tyckte var alldeles för högt och betalade inte. VVS-företaget stämde då kunden inför tingsrätten.

Av fakturan framgick att lärlingens timpris var 390 kronor och att praktikantens pris per timme var 270 kronor.

Så länge lärlingstiden pågår är lönen lägre än för en färdigutbildad montör..

– Lärlingar inom VVS följer en trappa, men om man utgår från att lärlingen är i sista perioden av sin utbildning säger avtalet att lägsta lön är 158,40 kronor i timmen just nu, Men ett pris gällande en lärling innehåller inte bara lön. Det är skatter, avgifter, marginal med mera, säger Niklas Beskow, förhandlare på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen vill inte inte svara på frågan om vad som är en lämplig lön att fakturera och det saknas lagar eller regler kring det. Företagen verkar göra lite olika men det verkar vara vanligt att debitera något lägre än för en fullbetald montör.

En del hantverkarfirmor har som praxis att debitera hälften för en lärling jämfört med en färdigutbildad montör, andra olika mycket beroende på om det är en färsk lärling med lägre lön eller en nästan fullbetald.

En praktikant, som kan jämföras med en feriearbetande elev som har gått första året på VVS- och fastighetsprogrammet, har rätt till 91 kronor i timmen motsvarande en månadslön på 15 852 kronor. 

Linköpings tingsrätt fann dock inget skäl att ifrågasätta fakturan och gick helt på VVS-företagets linje. 

“Timpriset 390 kr för en lärling som gått en treårig rörmokarutbildning och 270 kr för en hantlangare som studerar till rörmokare framstår inte som uppseendeväckande högt”, menade tingsrätten. 

"Gymnasiepraktikanterna är mina framtida arbetskamrater"
Så hjälper han praktikanterna in i yrkeslivet

Efter att ha gjort ett prisavdrag på 800 kronor för skadorna i innerväggen dömde rätten fritidshusägaren att betala 36 787 kronor och dessutom ersätta VVS-företaget rättegångskostnader med 2 800 kronor. 

Domen är överklagad till Göta hovrätt.