Logga in

Takpris är inte ett maxpris hävdade VVS-företaget

Publicerad
6 apr 2022, 06:00

När ett nytt enfamiljshus skulle byggas på tomten i Saltsjöbaden utanför Stockholm sattes ett takpris. Men företaget och kunden hade olika uppfattningar om vad ett takpris innebär. Tvisten fick avgöras i tingsrätten.

VVS-företaget, som bland annat installerad bergvärme, hade avtalat med kunden om ett takpris på 812 500 kronor, inklusive moms.

Kunden vägrade betala 30 procent av materialkostnaderna
Tvist om materialkostnad: ”Jag hade kunnat köpa samma material för en tredjedel av priset”

Ett riktpris mynnade ut i en flerårig tvist om betalningen
Riktpris för badrumsjobbet var en dålig idé

Arbetet skulle utföras på löpande räkning för en timkostnad och kostnaden för material skulle debiteras fastighetsägaren med ett påslag på tolv procent.

Men exakt vad som menades med takpris var inte definierat i avtalet. Enligt företaget var takpriset att likna vid en varningsflagga som inte gick att likställa med högsta möjliga pris.

Totalt fakturerade VVS-företaget drygt 840 000 kronor inklusive moms, 27 500 kronor mer än takpriset på 812 500 kronor.

Fastighetsägaren menade att företagets definition av takpris var ett avtalsbrott. Enligt kunden var takpriset ett maxpris, som inte fick överskridas. Förutom att uppdraget inte var slutfört var kunden missnöjd med själva jobbet och anlitade en annan entreprenör för att göra klart arbetet och rätta till fel.

Kunden uppfattade nu företrädarna för bolaget som så hotfulla att han satte upp kameror på bygget för att kunna hålla koll.

VVS-företaget stämde kunden inför Nacka tingsrätt och krävde drygt 306 000 kronor av kunden, som i sin tur  krävde företaget på ännu mer, över 360 000 kronor, eftersom arbetet delvis var fel och inte hade utförts i den omfattning som avtalats. Dessutom överskreds takpriset. 

Tingsrätten, som pekade på att arbetet omfattades av konsumenttjänstlagen med särskilda bestämmelser för småhusentreprenader, menade att VVS-företaget inte hade färdigställt arbetet på det sätt som parterna avtalat om.

Är man inte överens om vad ”budgetpriset” innebär kan det leda till tvister
”Begreppet budgetpris kan leda till tvister”

När det gäller begreppet takpris ger tingsrätten fastighetsägaren rätt i att det ska tolkas som ett maxpris för arbetet.

VVS-företaget döms att betala över 360 000 kronor till kunden och ersätta hans rättegångskostnader med drygt 350 000 kronor, det vill säga totalt 710 000 kronor.