Logga in

VVS-företag stämde kunden – ledde till ekonomisk smäll

Publicerad
10 okt 2022, 05:25

Eftersom badrumsjobbet var fullt av fel vägrade kunden att betala. Företaget ville åtgärda felen och såg till sist som enda utväg att ta till rättsliga åtgärder.

Renoveringen startade i oktober 2020. VVS-arbetena i tvättstugan utfördes av en rörmokare från byggföretaget. I december 2020 genomfördes en besiktning av renoveringen.

Hur lång är tidsfristen för att reklamera ett fel? Arn fick avgöra fallet.
Det läckte i kundens badrum – men vems var felet?

VVS-Forums badrumsexpert Sajad Mirkhalafi har besiktigat åtskilliga badrum
Vilken är den värsta badrumsmissen du har stött på vid besiktning?

Besiktningsmannen hade en rad anmärkningar, bland annat dåligt fall, felaktiga rörgenomföringar, läckande rörkopplingar, bristfällig montering av toastol och duschväggar samt skadat tätskikt efter rivning av klinker.

Rörmokaren försökte åtgärda felen vid två tillfällen, men misslyckades. Villaägaren tappade förtroendet för byggföretaget och ville inte låta rörmokaren försöka åtgärda problemen en tredje gång. 

I februari 2021 skickade byggföretaget en slutfaktura på 105 875 kronor (före rotavdrag). Villaägaren, som tidigare delbetalat 27 500 kronor, reklamerade fakturan på 105 875 kronor med hänvisning till alla fel i det utförda arbetet.

Villaägaren kontaktade en ny besiktningsman som bland annat konstaterade att det fanns risk för att tätskiktet hade skadats när de gamla golvplattorna brutits upp.

På grund av felen måste hela badrummet göras om, ansåg besiktningsmannen.

Byggfirman hävdade att tätskiktet var intakt och pekade även på att de inte fick lov att åtgärda felen i tvättstugan.

”För att avsluta parternas mellanhavanden på ett snyggt sätt” föreslog bolaget att villaägaren skulle anlita en extern firma för att åtgärda felen. Byggföretaget skulle därefter göra avdrag för denna kostnad på slutfakturan.

När villaägarna vägrade betala stämde byggföretaget dem på det obetalda beloppet, närmare 106 000 kronor. 

Lunds tingsrätt slog fast att det sätt som byggföretagets plattsättare brutit upp plattorna på inte var fackmässigt utfört och att det därmed utgjorde ett fel i tjänsten. Även VVS-arbetena i tvättstugan hade vissa fel.

Besiktningsmannen hittade 42 byggfel – varav 16 i badrummet
16 badrumsfel i nybyggda attefallshuset

Däremot ansåg tingsrätten att bakfallet var mycket litet och inte behövde åtgärdas.

Totalt ska byggföretaget betala närmare 250 000 kronor till villaägaren:143 388 kronor i rättegångskostnad, 69 300 kronor för att rätta till felen och prisavdrag med 36 750 kronor på grund av felen i tvättstugan.