Logga in

Därför döms företag för att ha lovat Säker Vatten-installation

Publicerad
6 dec 2021, 06:00

Det kan stå ett skånskt företag dyrt som utan lov använt sig av Säker Vattens varumärke. ”Vi gör löpande kontroller så att allt går schysst till”, säger Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten.

Säker Vatten är en medlemsägd organisation med över 2 000 auktoriserade VVS-företag. Det finns strikta regler för vilka som får utfärda Säker vatten-intyg eller marknadsföra sig som auktoriserat företag.

Många utbildas i Säker Vatten
”Vi drillar in Säker Vatten-filoson så att den sitter hos eleverna”

Experten Fredrik Runius reder ut kraven.
Hur kan ett prefab-badrum få Säker Vatten-märkning?

Nyligen blev en besiktningsman misstänksam gällande ett företag i Skåne som använt sig av Säker Vattens varumärke vid två installationer. Han kontaktade Säker Vatten som kunde konstatera att intygen var falska.

Säker Vatten stämde bolaget inför Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

– Det är bara företag som har auktoriserats av Säker Vatten som får utfärda intyg på att utförande av installationer är enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. Vi gör löpande kontroller så att allt går schysst till, säger Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten, och tillägger: 

– Även om det inte är ofta som vårt varumärke missbrukas så agerar vi massivt för att markera att det inte är okej att olovligt bruka varumärket. Att företag missbrukar vårt varumärke är lite baksidan med att vara ett starkt varumärke som många vill förknippas med, säger han.

Det fuskande företaget hade bland annat installerat ”säkervattenskåp”, två badrum med tillhörande armaturer samt inkoppling av diskmaskin och tvättmaskin i ett radhus i Skåne.

I ett intyg påstod bolaget att installationerna var utförda enligt Säker Vattens branschregler.

Men företaget, som inte var auktoriserat, hade ingen rätt att utfärda intyg för Säker Vatten-installation eller utnyttja varumärken, som endast får användas efter tillåtelse.

I ett annat fall hade bolaget otillåtet använt sig av Säker Vatten i egenkontrollintyget där det står att ”VVS-installation är utförd enligt branschregler AMA, BBR & Säker Vatten”. 

Säker Vatten pekade på att det bara är auktoriserade företag som får utnyttja organisationens varumärken.

Företaget har delgivits med hjälp av stämningsman, men har inte inkommit med svaromål eller hört av sig till domstolen på något annat sätt.

Patent- och marknadsdomstolen gick helt på Säker Vattens linje och förbjuder företaget vid vite om 200 000 kronor att utfärda intyg om Säker Vatten-installation, i direkt kontakt med kunder påstå att man har rätt att utfärda intyg om Säker Vatten-installation, i egenkontroll eller liknande kvalitetshandling påstå att VVS-installationer är utförda enligt ”branschregler Säker Vatten” eller utnyttja Säker Vattens varumärken.

Om vad som krävs för lyckade byggprojekt.
Det är Säker Vattens största utmaning

Det innebär att företaget kan få betala 200 000 kronor om de bryter mot något av detta.

Företaget ska också betala Säker Vattens rättegångskostnad på närmare 40 000 kronor, 

FAKTA/Säker Vatten

  • Säker Vatten startades 2005 året därpå lanserades den första upplagan av Branschregler Säker Vatten – ett regelverk för att minska risken för att bland annat minska vattenskador. 
  • Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är i dag likställt med fackmässigt utförande.
  • Branschreglerna uppdateras vart femte år.