Logga in

“Det är som Aschbergs Grannfejden”

Publicerad
20 dec 2018, 10:15

Missämjan om en braskamin i ett kedjehus i Österåker har fått kommunen att be de närmaste grannarna föra ”luktdagbok” och lett till rättsliga tvister. Men får man inte elda som man vill?

Adventsljusstakarna lyser i de gula kedjehusen och bostadsområdet ser riktigt fridfullt ut. Men det är allt annat än god stämning i Söraområdet. I centrum för missämjan står striden om en braskamin.

Läs mer: Uppror mot eldningsregler

Pensionären Lars Lyckheim har bott här sen det var nybyggt, 1974. Hans närmaste grannar, Ove Liljeholm och Alzbeta Lehocka, flyttade in 1995, men redan från början skar det sig mellan grannarna.

Lars Lyckheim

– Det är som Achsbergs grannfejden på TV med polisanmälningar, okvädingsord och hemfridsbrott, menar Lars Lyckheim.

Sen han skaffade braskamin 2005, en Handöl 10, har osämjan bara ökat, trots att Lars Lyckheim skaffat bygglov och sett till att kaminen klarar utsläppskraven för P-märkning (som alltså är snäppet bättre än typgodkännande).

Kommunen har involverats och skickat ut en enkät till de boende i bostadsområdet och bett närmaste grannen föra ”luktdagbok” för att notera om de blev störda av Lars Lyckheims eldning.

Läs mer: ”Sluta svartmåla vedeldningen”

Ingen av de andra grannarna i bostadsområdet blev störd av röken, utom närmaste grannen, paret Liljeholm-Lehocka, som noterade röklukt under en vecka, just den veckan som Lars Lyckheim var bortrest, enligt hans egna uppgifter i överklagandet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun.

– Kommunens miljöinspektörer kollade också min ved, som jag har i garaget och godkände den eftersom den var torr och fin, säger Lars Lyckheim, som uppskattar att han eldar i snitt 20 gånger från sen höst till tidig vår.

Den första processen startade i september 2017 när grannparet anmälde Lars Lyckheim för eldning i braskamin till byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

Läs mer: Vedträn skickas i protest till bostadsministern

Paret Liljeholm-Lehocka menar i sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen att deras hälsa försämrats av eldningen i braskaminen, Lars Lyckheim har inte heller frågat efter deras godkännande för eldningen. Ove Liljeholm har läkarintyg på att han har problem med luftvägarna och är extra känslig för rök och avgaser.

– De här husen är byggda för elvärme. Tidigare eldade grannen sju dagar i veckan. Enligt min uppfattning ska man inte elda överhuvudtaget i bostadsområdet, också med tanke på brandsäkerheten, säger Ove Liljeholm och tillägger att han mår riktigt dåligt av röken.

Läs mer: Krav på utredning av trivseleldning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i våras att fastighetsägaren inte får elda mer än två gånger per vecka och då maximalt fyra timmar per gång i braskaminen. Eldningen får inte heller ske i sydostlig vindriktning.

Lars Lyckheim har numera järnkoll på vindriktningarna i Åkersberga via mobilens väderappar och en vimpel som han ser utanför köksfönstret.

Husets huvudsakliga uppvärmning sker med el, men Lars Lyckheim har också skaffat solceller på taket.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut hade överklagats såväl av Lars Lyckheim som av paret. Enligt uppgift kan det ta upp till två år innan Länsstyrelsen prövar saken.

– Så länge beslutet inte vunnit laga kraft får han elda som han vill, konstaterar Anders Ekström, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Österåkers kommun.